Najważniejsze treści Newslettera Euroteamu

październik 2020

Wiadomości z WŻCh w Europie i Euroteamu

Ostatnie pół roku było wyjątkowym doświadczeniem  dla Euroteamu.  Euroteam musiał odwołać spotkanie ze Światową Radą Wykonawczą w Rzymie zaplanowaną na kwiecień i kontynuował pracę online na Zoomie oraz drogą e-mailową.  Stopniowo, nie tylko czuliśmy się „zmuszeni” do przejścia na spotkania online, ale też zaczęliśmy mieć pomysły, jak zdalnie utrzymywać więź między członkami WŻCh w trakcie pandemii.  Oto lista podjętych działań, w których wielu z Was uczestniczyło: msza online odprawiona w Światowym Dniu WŻCh 25 marca 2020 roku, międzynarodowe grupy dzielenia,  spotkanie Światowej Rady Wykonawczej i zespołów regionalnych na Zoomie (4.04.2020) , spotkanie eurolinków na Zoomie (2.05.2020).  (Więcej o spotkaniach odbytych online można przeczytać w liście Euroteamu z lipca 2020 -  https://www.wzch.org.pl/wspolnota/euroteam )

Fragment listu Światowej Rady Wykonawczej z 28 sierpnia 2020

Wybór nowego światowego wice-asystenta kościelnego

Z wielką radością ogłaszamy, że nowym wice-asystentem kościelnym WŻCh został Ojciec José de Pablo S.J.  Ojciec José był obecny na Zgromadzeniu Światowym w Buenos Aires w 2018 roku. Ojciec José ma 50 lat, pochodzi z Hiszpanii. Ukończył studia na kierunkach:  filozofia i literatura oraz teologia. Uzyskał tytuł magistra w zakresie dziennikarstwa. Ostatnie 7 lat spędził w Brukseli pracując jako asystent przewodniczącego Konferencji Prowincjałów Europejskich. Wcześniej pracował w Hiszpanii  zajmując się edukacją i duszpasterstwem młodzieży. Obecnie Ojciec José mieszka w Manresa, a funkcję wice-asystenta WŻCh objął 1 września 2020 roku.

O wspólnotach narodowych …

Litwa – obóz letni „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.” (J 15,17)

Pod znakiem zapytania stanął obóz letni, jednak pragnienie przeżycia radości i komunii wzięło górę. Prawie 90 członków wspólnoty WŻCh na Litwie oraz przyjaciół i gości zebrało się pod Kownem w weekend Wniebowstąpienia NMP między 13 a 15 sierpnia. Był czas na medytację, dzielenie w grupach, katechezę, ważne pytania, np. „Jakie zmiany w życiu może  spowodować śmierć dziecka?”, „Jak lekarz ma powiedzieć pacjentowi, że jego życie wkrótce dobiegnie końca?”,  „W jaki sposób nauczycielowi religii udaje się wzbudzić zainteresowanie nastolatków tematyką wiary?”. Był też czas na  zabawę, ognisko  oraz naukę tańców tradycyjnych i liturgicznych.

Francja

  1. Rekolekcje online dla młodzieży

Weekend wielkanocny „Duchowy postój” planowany w Manresa, ostatecznie, został zrealizowany online.  Zarejestrowało się ponad 130 młodych ludzi - znacznie więcej niż się spodziewano - co wymagało elastyczności i zaangażowania dodatkowych osób do obsługi rekolekcji, ponieważ nikomu nie chciano odmówić. Uczestnicy weekendu wcześniej zupełnie się nie znali, a w ciągu dwóch dni nawiązała się między nimi niezwykła więź i zaufanie, dzięki czemu otwarcie mówili prawdę i towarzyszyli sobie nawzajem w tej wspólnej wielkanocnej drodze.

  1. Świadectwo cotygodniowych spotkań grupy podstawowej w czasie lockdownu

Po dwóch tygodniach izolacji, postanowiliśmy spróbować odbyć spotkanie w formie telefonicznej. Mimo wcześniejszych wątpliwości, kończyliśmy to spotkanie podbudowani głębią dzieleń i potrzebą wzajemnego wsparcia duchowego.  Postanowiliśmy spotykać się telefonicznie co tydzień. Radości i smutki, którymi się dzieliliśmy stały się naszą wspólną historią, którą żyliśmy przez cały tydzień. Nieśliśmy siebie nawzajem. Czuliśmy, że jesteśmy niesieni, czasem w bardzo konkretnych sytuacjach w życiu. Wybraliśmy telefon, a nie wideokonferencję, bo niemożność zobaczenia się zmuszała nas do uważniejszego słuchania.  „… to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.”

Hiszpania – rok po Zgromadzeniu Narodowym

W sierpniu minął rok od Zgromadzenia Narodowego w Pamplonie, które nie przyniosło jasnych, konkretnych wniosków, pozostawiając nam „otwarte drzwi” do poszukiwań i eksperymentów w ciągu następnych kilku lat. Stajemy po raz kolejny przed Ukrzyżowanym zadając sobie pytania: „Co zrobiłem dla Ciebie? Co robię dla Ciebie? Co zrobię dla Ciebie?".  Słyszymy wezwanie z Buenos Aires aby pogłębiać, dzielić się i wychodzić ku innym. Starając się realizować kontemplację w działaniu i służyć innym w sposób konkretny, WŻCh w Hiszpanii angażuje się w sześciu obszarach apostolskich: Rodzina, Młodzież, Migracje, Problemy społeczno-polityczne, Ekologia i Duchowość ignacjańska dla świata. Grupa Migracje zaangażowała się w zorganizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz projektu Refaid, którego celem jest humanizowanie południowej granicy Hiszpanii, bardzo często przekraczanej przez imigrantów i uchodźców od strony Morza Śródziemnego. W ramach projektu stworzona zostanie platforma, dzięki której będzie możliwa ochrona osób najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo: kobiet, dzieci, osób chorych i ofiar przemocy.

Inspiracje wspólnot narodowych

W Newsletterze pojawił się nowy dział, którego celem jest promowanie działań apostolskich, wzajemne inspirowanie się i wymiana doświadczeń odnośnie narzędzi i skutecznych praktyk. Chętnie przekażemy Wam więcej informacji i liczymy na współpracę.  W obecnym numerze WŻCh w Hiszpanii przedstawiła  Apostolstwo Młodzieży. Opis poprzedzony jest zaproszeniem na Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Loyoli w 2021 roku.

Podobnie jak wiosną, Euroteam musiał odwołać spotkanie zaplanowane na koniec października w Londynie. Postanowiliśmy więc spotkać się na jeden dzień w "wirtualnym Londynie" na Zoomie ... Fernando Vidal, członek Światowej Rady Wykonawczej i jej  "eurolink" dołączył do nas na kilka godzin w naszej sesji burzy mózgów na temat konkretnych sposobów naszej służby w nowo powstającej nowej rzeczywistości, "nowej normie". Po czasie modlitwy i dzielenia, pracowaliśmy nad niektórymi priorytetami naszego powołania. Piszemy ten list, żeby na bieżąco poinformować Was o omawianych przez nas tematach i ważnych projektach, które chcielibyśmy Wam zaproponować.

1. Asystent kościelny

Z radością powiadamiamy Was, że Euroteam ma już asystenta kościelnego. Większość z Was go zna: To Nikolaas Sintobin SJ, którego wielu z Was spotkało na naszym Zgromadzeniu w Wilnie w zeszłym roku i który sprawował Eucharystię online z okazji Światowego Dnia WŻCh w marcu 2020 roku. Witaj, Nikolaas! Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją służbę w WŻCh w Europie!

  • 2. Młodzież

"Każde doświadczenie jednego ludzkiego życia jest spotkaniem z Bogiem..." Młodzież jest dla nas priorytetem od czasu spotkania w Wilnie, dlatego tworzymy w Europie Młodzieżowy Zespół Koordynacyjny (Youth Coordination Team YCT). Chcielibyśmy zebrać młodych ludzi ponad granicami wspólnot narodowych i razem szukać dróg do przestrzeni wspólnego rozeznawania, towarzyszenia i nadziei. Jean-Benoît będzie koordynował tę młodzieżową inicjatywę w imieniu Euroteamu. Prosimy o wybranie osoby do kontaktu z każdej wspólnoty narodowej i przesłanie jej danych kontaktowych do Jean- Benoît.  W ten sposób będziemy mogli na bieżąco przekazywać Wam informacje odnośnie tej inicjatywy. 

Ponadto, organizowane jest spotkanie młodych członków WŻCh, które odbędzie się w lipcu 2021 roku w Loyoli, w Hiszpanii. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim liście, zrezygnowaliśmy z planowanego przez Euroteam spotkania młodzieży latem przyszłego roku.  Chcemy połączyć siły i energię w Hiszpanii i aktywnie włączyć się w organizację tego wielkiego wydarzenia.

3. Kalendarz adwentowy

Młodzież WŻCh w Hiszpanii przygotowała kalendarz adwentowy, tak jak to było w zeszłym roku. Kalendarz jest w wersji elektronicznej i jest dostępny na stronie WŻCh.

4. Grupy dzielenia online

Podczas pierwszego lockdownu, rozpoczęliśmy spotkania międzynarodowych grup dzielenia online, w które zaangażowali się członkowie z 10 krajów. Reakcje były niesamowite.  Wielu uczestników grup dzielenia opowiedziało nam o swoim głębokim doświadczeniu przeżywania wspólnoty w wymiarze światowym.  Ponieważ wiele osób prosiło o „powtórkę”, po wakacyjnej przerwie spotkania zostały wznowione w listopadzie.

5. Spotkanie online dla Eurolinków (5 grudnia, godz. 16-18)

Jak już pisaliśmy w jednym z naszych listów, 5 grudnia, w godzinach 16-18, planujemy spotkanie Eurolinków na Zoomie.  Kilka dni wcześniej prześlemy eurolinkom dalsze informacje i inspiracje, by mogli przygotować się do spotkania.

6. Spotkanie dla Eurolinków i Asystentów Kościelnych w Warszawie (Zesłanie Ducha Świętego 2021)

Jak już wiecie, planujemy spotkanie dla Eurolinków i Asystentów Kościelnych w Warszawie w dniach 21-24 maja 2021 r. Ze względu na pandemię nadal nie wiemy, czy spotkanie się odbędzie.  Ale i tak postanowiliśmy się spotkać - jeśli nie będzie możliwości spotkania bezpośredniego, zorganizujemy to wydarzenie online. Więc prosimy, zanotujcie tę datę w kalendarzu!

7. "Na peryferiach"

Zimowa edycja AtF (At the Frontiers – Na granicach wraz z uchodźcami) nie może się odbyć z powodu pandemii.  Będziemy Was informować na bieżąco odnośnie obozu letniego. Szczególnie chcemy podziękować Eleonorze Milazzo i całemu zespołowi ATF-Team za wysiłek i energię, którą włożyli w ten wspaniały projekt.

8. Komunikacja

Niektóre wspólnoty narodowe pytają jaka jest różnica między listami Euroteamu a Newsletterem Euroteamu. Chcielibyśmy więc przypomnieć Wam z jakim zamysłem przekazujemy te dwa teksty:

"Listy Euroteamu" powstają po każdym spotkaniu Euroteamu oraz przy innych okazjach.  Są one skierowane głównie do rady wykonawczej wspólnot narodowych i do członków WŻCh  zaangażowanych w relacje międzynarodowe. Celem listu jest przekazywanie bieżących informacji na temat pracy Euroteamu i naszych bieżących projektów.  Oczywiście listy mogą być przetłumaczone i wysłane do wszystkich członków danej wspólnoty narodowej, jeśli są oni takimi informacjami zainteresowani, jednak to zależy od wspólnoty.

Newslettry pojawiają się dwa razy w roku i są kierowane do wszystkich członków WŻCh.  Powinny one być tłumaczone i wysyłane do wszystkich członków wspólnoty narodowej, albo zamieszczane na stronie wspólnoty, na Facebooku lub przekazywane inną drogą, w zależności od sposobów komunikacji wspólnoty. Kopiowanie zdjęć z Newslettera jest raczej dozwolone.

Bardzo prosimy o przesyłanie nam artykułów, linków, zdjęć, itp odnośnie wydarzeń, spotkań, projektów w waszych wspólnotach narodowych.

Trwajmy w jedności modlitewnej w tych trudnych czasach!

Angelika                 Kasia            Jean-Benoît            Chris

Euroteam przesłał nam kolejny newsletter, w któym podsumowuje spotkania ostatnich miesięcy, które oczywiście odbywały się z konieczności online, kilka słów o nowym wiceasystencie Światowej WŻCH, o. José de Pablo S.J. oraz wieści i inspiracje ze wspólnot europejskich. Na razie dostępna jest tylko wersja angielska. ET_Newsletter_2020-10.pdf

 

W dziale poświęconym na wieści z Euroteamu zamieściliśmy ostatnie numery Newslettera Euroteamu. Polecamy uwadze numer z lipca i inicjatywę obozu dla młodzieży, który w 2021 r. organizuje wspólnota w Hiszpanii. Newslettery są opublikowane w języku angielskim.

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2021
Wykonanie: Solmedia.pl