Maryja, Józef i DzieciątkoNaród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
[…] Dziecię nam się narodziło,
Syn zosta
ł nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi
ążę Pokoju.

(Iz 9,1.5)

Kochani! Przeżywamy ostatnie dni Adwentu i w naszych sercach wzrasta tęsknota za spotkaniem z Tym, który po raz kolejny przez swoje Wcielenie i Narodzenie przypomina nam o swojej miłości.

Życzymy Wam, aby Gwiazda Betlejemska rozjaśniła wszelkie ciemności, aby w Waszych sercach odrodziła się nadzieja, którą przynosi Emmanuel. Bóg jest z nami!

W Jego rękach są losy świata i każdego człowieka.
Otwórzmy nasze serca i domy dla Księcia Pokoju, który przychodzi, aby umocnić naszą wiarę i miłość.

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem radosnego, głębokiego spotkania z Jezusem oraz z tymi, do których On nas posyła.

Niech Bóg Wam błogosławi w nowym roku 2022, w Roku św. Ignacego i wielu innych czekających nas wyzwań!

             

Jednoczymy się z Wami w adoracji Bożego Dziecięcia,

o. Leszek Mądrzyk SJ, Anna Grochola, Beata Mikołajczuk-Gąska, Anna Kielar

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2022
Wykonanie: Solmedia.pl