Droga wśród drzew oświetlona słońcemW niedzielę 3 października warszawska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego spotkała się w dolnym kościele św. Andrzeja Boboli na Mszy św. rozpoczynającej nowy rok pracy formacyjnej. Kilka osób zostało posłanych do szczególnej posługi.

Ojciec Leszek Mądrzyk w swojej homilii zwrócił uwagę na kilka ważnych aspektów. Nawiązując do Słowa Bożego, wskazał na powołanie. – Na wiele sposobów przeżywamy powołanie do życia – niektórzy w małżeństwie – mówił i zachęcał do dziękowania Panu Bogu za małżeństwa z naszej wspólnoty, za ich świadectwo oraz ich zaangażowanie. – Niektórzy wybierają życie niezamężne czy bezżenne, ale również w takich formach życia jesteśmy powołani do dawania siebie oraz do dawania życia – podkreślił o. Leszek.

18 września przeżywaliśmy jubileusz 50-lecia życia zakonnego o. Adama Schulza, wieloletniego asystenta Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce i Warszawie. Z tej okazji w kościele św. Szczepana w Warszawie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., której przewodniczył prowincjał jezuitów o. Tomasz Ortmann. Przy ołtarzu zgromadziło się wielu kapłanów, którzy współpracowali z o. Adamem. Na początku Mszy św. prowincjał przeczytał list od generała jezuitów o. Arturo Sosy, z którego dowiedzieliśmy się, że o. Adam wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 1 września 1971 r. Ojciec generał przedstawił bogaty życiorys dostojnego jubilata, prezentując jego posługę na rzecz wspólnoty jezuitów i Kościoła w Polsce.

W pierwszą sobotę miesiąca, 6 marca, odeszła do Pana, opatrzona świętymi sakramentami, droga nam Malina Klamut. Miała 72 lata.

Malina, bo tak zwracały się do Niej bliskie Jej osoby, a właściwie Maria, do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego należała od 1984 r. W 1985 roku złożyła przymierze. Przez wiele lat była animatorką wspólnoty Znak. Następnie przejęła animowanie wspólnoty Emaus i w tej wspólnocie pozostała. Od 17 lat towarzyszyła w rekolekcjach radiowych, przez długi czas posługiwała też w zespole merytorycznym rekolekcji radiowych. W tym roku też była gotowa do towarzyszenia, ale niespodziewana choroba uniemożliwiła jej to. Śp. Malina w listopadzie 2020 r. włączyła się w Ogólnokrajową Wspólnotę Modlitewną WŻCh. Modliła się z jej członkami do lutego 2021 r. Będzie nam Jej brakowało.

Polecajmy śp. Malinę Bożemu Miłosierdziu, prośmy także o łaskę otuchy i nadziei dla pogrążonej w żałobie rodziny.

Malino, dziękujemy Ci za Twoją obecność i oddaną posługę naszej wspólnocie!

Msza św. pogrzebowa śp. Marii Klamut odprawiona zostanie w piątek 12 marca o godz. 13.00 w sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 15 marca o godz. 14.00 na cmentarzu w Dębicy, w rodzinnych stronach Maliny.

Zgodnie z wolą rodziny w ramach Fundacji św. Mikołaja, która była bliska Zmarłej, utworzony zostanie Fundusz Stypendialny im. Marii Klamut na rzecz pomocy zdolnej młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Ofiary na cel można będzie złożyć w czasie piątkowej Mszy św. albo wpłacić na konto wspomnianej fundacji właśnie tym tytułem.

6 kwietnia, miesiąc po śmierci, w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, odprawiona będzie Msza św. o łaskę życia wiecznego dla śp. Maliny.

Pokój mój daję wam

Te słowa z Ewangelii św. Jana stanowią motto rekolekcji radiowych metodą ignacjańską, które już po raz 17. organizuje Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Warszawie we współpracy z Radiem Warszawa i Towarzystwem Jezusowym.

Rozpoczęła je Msza św. sprawowana 21 lutego 2021 r. w dolnym kościele sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Ze względu na limit osób wzięli w niej udział tylko nieliczni przedstawiciele organizatorów, uczestników rekolekcji i kierowników duchowych. Eucharystii przewodniczył o. Leszek Mądrzyk SJ, asystent Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Do udziału w rekolekcjach zgłosiło się ok. 160 osób, także wiele spoza Warszawy. Towarzyszy im w cotygodniowych rozmowach 34 kierowników duchowych, w tym 6 jezuitów i 3 siostry, pozostali to osoby świeckie ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Także osoby, które nie zapisały się na rekolekcje, mogą korzystać z wprowadzeń do medytacji i konferencji w Radiu Warszawa i na stronie https://www.wzch.org.pl/rekolekcje.

Rekolekcje potrwają do 21 marca.

Konteplacja o Wcieleniu

Medytacja - Wcielenie Boga

Medytacja - Droga do Betlejem

Kontemplacja o Wcieleniu [ĆD 102]

Modlitwa przygotowawcza – zwyczajna (tj. prosić należy Boga, naszego Pana, o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu).

Wprowadzenie 1.

Przypomnieć sobie treść tego, co zamierzam kontemplować. Tutaj chodzi o to, jak Trzy Osoby Boskie spoglądały na powierzchnię lub okrąg całej ziemi pełnej ludzi i jak widząc, że wszyscy idą do piekła, postanawiają w swojej odwieczności, że Druga Osoba stanie się człowiekiem, żeby zbawić rodzaj ludzki. Tak więc kiedy nadeszła pełnia czasów, wysyłają Anioła Gabriela do naszej Pani [362]

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Warszawie rozpoczęła nowy rok pracy formacyjnej Mszą św. w niedzielę 18 października o godz. 17.00 w dolnym kościele w sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Z powodu epidemii i związanych z nią obostrzeń sanitarnych zebrała się niewielka grupa osób, ale dziękowaliśmy Bogu, że mogliśmy spotkać się na wspólnej modlitwie. Nasz asystent o. Leszek Mądrzyk w homilii nawiązał do Liturgii Słowa. Zwrócił uwagę na to, że św. Paweł w liście do Tesaloniczan dziękuje Bogu za wspólnotę wierzących, wspominając ich „dzieło wiary, trud miłości i wytrwałą nadzieję w Panu”. Kaznodzieja odniósł te słowa do naszych wspólnot, w których dzielimy się wiarą i życiem.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2021
Wykonanie: Solmedia.pl