• Jesteśmy kaliską Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego: istniejemy w Kaliszu od 1987 roku. Co tydzień spotykamy się przy klasztorze OO. Jezuitów (ul. Stawiszyńska 2). Wspólnie świętujemy między innymi imieniny, rocznice, rodzinne, ważne wydarzenia i sylwestra. Uczestniczymy również w comiesięcznych Mszach Świętych wspólnotowych oraz w organizowanych z udziałem WŻCh wycieczkach i pielgrzymkach. Na cotygodniowych spotkaniach dzielimy się radościami i trudami życia, odczytujemy w Chrystusowej perspektywie swoje chrześcijańskie powołanie, pogłębiamy znajomość duchowości świętego Ignacego z Loyoli i charyzmatu WŻCh. Podstawami formacji duchowej w WŻCh są: słowo Boże, życie sakramentalne z Eucharystią w centrum, nauczanie Magisterium Kościoła. Formacja w WŻCh bazuje w szczególności na „Ćwiczeniach duchowych” świętego Ignacego z Loyoli, pomagających zintegrować rozmaite wymiary codziennej egzystencji z wiarą oraz na także wspomagających wzrost duchowy: modlitwie (chrześcijańskiej medytacji i kontemplacji), ignacjańskim rachunku sumienia, kierownictwie duchowym, rozeznawaniu indywidualnym i wspólnotowym oraz udziale w spotkaniach Wspólnoty.

 • Angażujemy się, wspólnotowo lub indywidualnie, w rozmaite dzieła apostolskie i modlitewne: Koronkę do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast, modlitwę wstawienniczą w rozmaitych intencjach członkiń i członków WŻCh oraz intencjach spoza Wspólnoty, Margaretkę (modlitwę w intencji kapłanów), Adopcję na Odległość, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Spotkania dla małżeństw i narzeczonych, Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Misja Kalisz), materialną pomoc na bieżąco dla potrzebujących i dla Sióstr Karmelitanek z Usola na Syberii oraz w administrowanie stroną „Ignacjańskie Linijki”. Jako członkinie i członkowie WŻCh uczestniczymy również w comiesięcznej Mszy Świętej wieczystej w intencji Krajowej WŻCh w Sanktuarium św. Józefa, organizujemy i prowadzimy wspólnie z kaliskimi Jezuitami Rekolekcje ignacjańskie „w ciągu życia”, tudzież jesteśmy zaangażowani w tworzenie i dystrybucję Zdrapki Wielkopostnej oraz we współpracę z mediami katolickimi, lokalnymi i ogólnopolskimi.

 • Kaliską WŻCh tworzą obecnie dwie wspólnoty: „Święty Józef” i „Święty Jan Paweł II”.

 • Nasze spotkania odbywają się klasztorze OO. Jezuitów w Kaliszu.

  Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego
  ul. Stawiszyńska 2
  62-800 Kalisz

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 28 maja br. odbyło się w Kaliszu, w jezuickim ośrodku duszpasterskim przy ul Stawiszyńskiej 2 jednodniowe sympozjum „Zrozumieć siebie i świat. Ignacjańska duchowość, jezuickie misje, skuteczna pedagogika”. Sympozjum zorganizowała kaliska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego we współpracy z tutejszymi jezuitami. Otworzył je i zakończył superior kaliskiej wspólnoty jezuitów o. Janusz Warzocha SJ. Na sympozjum zaproszono o. Leszka Mądrzyka SJ (asystenta krajowego Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego), przybyłego z Warszawy, który przybliżył uczestnikom pochodzącym z i spoza diecezji kaliskiej fundamenty duchowości ignacjańskiej, a także o. Mateusza Orłowskiego SJ, przybyłego z Poznania (byłego misjonarza na Dalekim Wschodzie, a obecnie studenta malarstwa na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym), który przedstawił współczesność i przeszłość misji na Tajwanie i w Chinach, tudzież dr Ewę Dybowską (adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie i członkinię Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego), która zaprezentowała podstawy pedagogii ignacjańskiej, ukazując ponadto ich recepcję w czasach współczesnych. Wystąpienia zwieńczyła poprzedzona pytaniami dyskusja, po czym zaprezentowano uczestnikom film fabularny „Ignacy Loyola”.

Fragment wypowiedzi wieńczącej kaliskie sympozjum:

Droga ignacjańska i jezuicka jest drogą służby oraz miłości Boga i bliźniego. Jest drogą rycerską zapoczątkowaną przez świętego Ignacego Loyolę. Nie jest ona zamknięta na osoby świeckie, dlatego w świecie istnieje jedyna wspólnota ludzi świeckich, bazująca na duchowości ignacjańskiej, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. To jednak też droga nie tylko przez płatki róż, ale i ciernie, często zwieńczone męczeństwem. Być może jednak, o czym jesteśmy przekonani, ignacjańska duchowość czy pedagogika, ale i jezuicki duch misyjny, duch otwartości na każdego człowieka, jest skuteczną w konsekwencjach odpowiedzią na problemy duchowe, religijne, społeczne także dzisiejszego świata, ale o tym należy w wolności przekonać się samemu”.

Podczas Peregrynacji Ikony i Relikwii świętego Ignacego Loyoli do Kalisza (12-18 maja 2022) w dniu 13 maja w ramach Mszy Świętej celebrowanej przez o. Janusza Warzochę SJ, superiora, z udziałem m.in. o. Andrzeja Szczypy SJ, asystenta lokalnego WŻCh kaliska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zawierzyła się św. Ignacemu Loyoli przed jego relikwiami i ikoną, po czym poprowadziła przeznaczoną dla wszystkich uczestników Eucharystii medytację tzw. prowadzoną, "zwieńczoną" adoracją Najświętszego Sakramentu.

Tekst zawierzenia:

Święty Ignacy Loyolo,

stajemy dzisiaj przed Twoją ikoną i relikwiami jako kaliska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w łączności z tymi, którzy do niej należeli w ciągu kilkudziesięciu lat jej istnienia, należą i będą do niej należeć.

W poświęconym Tobie Roku Jubileuszowym zawierzamy Ci naszą teraźniejszość i przyszłość, prosząc, żebyśmy tak jak Ty miłowali Jezusa Chrystusa, widzieli w Nim wszystko nowe i bez wahania dali się Jemu posłać.

Wyproś nam, abyśmy w duchu Ćwiczeń Duchowych mnożyli wszędzie dobro oraz pozostawali w wyborach wierni naszej duchowości i naszemu charyzmatowi.

Wyjednaj nam, żebyśmy czyniąc wszystko na większą chwałę Boga, kochając i służąc, postępowali na drodze świętości i pomagali innym nią podążać.

Wstaw się za nami, by pomnożyły się szeregi kaliskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, a nasz apostolat był skuteczny.

Tobie także zawierzamy naszych byłych, obecnych i przyszłych Asystentów oraz posługujących przy tej świątyni Duszpasterzy.

Bądź nam ojcem, opiekunem, przewodnikiem, przyjacielem, towarzyszem i obrońcą, żebyśmy, gdy dotrzemy do kresu naszego doczesnego życia, z ufnością dzieci Bożych stanęli przed tronem Boga i przebywali w obecności świętych na czele z naszą szczególną patronką, Najświętszą Maryją Panną.

Tobie powierzamy się jako Wspólnota, jak również każdy z nas powierza się Tobie z osobna.

Święty Ignacy Loyolo, módl się za nami.

Maryjo, Matko naszego Zbawiciela, wstaw się za nami u Twego Syna, by przyjął łaskawie nasze zawierzenie się Jemu, składane przez ręce świętego Ignacego Loyoli, tak jak przyjął On ofiarę jego życia.

Święty Józefie, módl się za nami.

Wszyscy święci i błogosławieni Towarzystwa Jezusowego, módlcie się za nami.

Amen”.

(Zawierzenie na Mszy Świętej w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, Kalisz 13 V 2022, godz. 19.00)

plakat rekolekcyjnyWYRUSZ KALISKIM SZLAKIEM ZE ŚWIĘTYM IGNACYM

Od pięciuset lat skutecznie wyznaczają chrześcijanom drogę duchową, gwarantując obfite, dobre owoce. Zrodziły się w zimnej grocie w hiszpańskiej Manresie, w samotności i ciszy, z mistycznych doświadczeń ich twórcy - Baska, świętego Ignacego z Loyoli. Zapraszają od wieków do niezwykłej przygody z Bogiem i sobą, opartej na ignacjańskim rachunku sumienia, medytacji i kontemplacji. Pozwalają dotknąć głębiej samego Boga, a chodzi tutaj o Rekolekcje Ignacjańskie.Zapewne ta przygoda kojarzy się z koniecznością opuszczenia na tydzień domu, porzucenia spraw rodzinnych i zawodowych, z koniecznością odosobnienia i milczenia, i słusznie, choć wcale tak nie musi być. Uczestnicząc w Rekolekcjach Ignacjańskich w Ciągu Życia, do których zaprasza opierająca swój charyzmat na duchowości ignacjańskiej Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, jedyna taka w świecie i Polsce wspólnota osób świeckich, nie trzeba wycofywać się z codzienności, z domu, z pracy, z kontaktu z bliskimi czy przyjaciółmi. Odmienny tryb proponowanych Rekolekcji to umożliwia.

Sympozjum 1 sympozjum Kalisz

Ojcowie Jezuici i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zapraszają nie tylko księży, rodziny zakonne, nauczycieli i wychowawców, ale wszystkich zainteresowanych na zorganizowane w Kaliszu z okazji Roku Ignacjańskiego sympozjum poświęcone ignacjańskiej duchowości, pedagogice i jezuickim misjom. Sympozjum „Zrozumieć siebie i świat. Ignacjańska duchowość, jezuickie misje, skuteczna pedagogika” odbędzie się 28 maja br. w godz. 10.00-16.00 w ośrodku duszpasterskim przy domu oo. Jezuitów (ul. Stawiszyńska 2). Zaproszonymi z Warszawy, Poznania i Krakowa prelegentami są o. Leszek Mądrzyk SJ, o. Mateusz Orłowski SJ i dr Ewa Dybowska. Wystąpienia wzbogaci dyskusja, a zakończy film fabularny „Ignacy Loyola”. Organizatorzy gwarantują słodki poczęstunek. Wstęp wolny.

Dnia 6 listopada 2021 roku kaliska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego gościła siostrzaną Wspólnotę z Poznania oraz parafian z jezuickiej parafii w Poznaniu (pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia), na czele z o. Dariuszem Michalskim SJ, asystentem kościelnym poznańskiej WŻCh, i Martą Lewandowską-Harasimowicz, prezydent WŻCh. W związku z trwającym Rokiem Świętego Józefa Goście (37 Pielgrzymów) udali się wpierw do Bazyliki zwanej Polskim Nazaretem, gdzie zwiedzili kryptę poświęconą księżom-więźniom KL Dachau, a następnie uczestniczyli w Mszy Świętej poprzedzonej opowieścią o samej bazylice, łaskami słynącym obrazie Świętej Rodziny i o kulcie świętego Józefa w Kaliszu.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2022
Wykonanie: Solmedia.pl