Medytacja w Kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu (3.06.2022)

Serce Jezusa, źródło życia i świętości

1. Znak Krzyża Świętego.

2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.

3. Wprowadzenie I Z Ewangelii wg św. Jana (J 7, 37-39):
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był [dany], ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

Obraz do modlitwy:
Wyobrażę sobie Jezusa, który stoi przed nami w tym kościele, przemawia do nas i mówi nam o sobie i o Duchu Świętym.
(3 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy):
Poproszę o łaskę otwartości na przyjęcie Ducha Świętego.

4. Rozmyślanie

Punkt 1: W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!
Jezus znając wszystkich do których przemawiał – swoich uczniów i cały zgromadzony lud, wiedział o nich to co najlepsze i to, co najgorsze jest na dnie ich serc. Nie prosił ich, aby Go zostawili, gdy popełniali błędy, lecz aby trwali na modlitwie i przychodzili do Niego. Jego wrażliwość na otoczenie pokazuje, że miał świadomość cierpienia z jakim mierzy się człowiek i obdarowywał ludzi sobą – zapraszał: przyjdźcie i pijcie, mówił: Ja was pokrzepię.
Gdzie szukam pokrzepienia? Czy rzeczywiście Jezus jest moim pokrzepieniem? Czy źródłem mojej siły jest Jezus? Kiedy, w jakich okolicznościach przychodzę do Jezusa?
(9 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego
Każdy z nas stworzony jest na obraz Stwórcy i został powołany do świętości. Świętością jest sam Jezus, ukryty w Eucharystii. Wszystko poza Nim jest względne, niepewne i przemijające.
Życie w świętości jest wyzwaniem dla każdego z nas, jest wyzwaniem do naśladowania Jezusa. I to Duch Święty uzdalnia nas takiego życia.
Czy zdaję sobie sprawę, że Duch Święty działa we mnie? Czy pozwalam się prowadzić Duchowi Świętemu? Kiedy Go przywołuję? Jakie dary i owoce Ducha Świętego odkrywam w sobie?
(9 minutowe rozmyślanie)

5. Rozmowa końcowa: Porozmawiam z Jezusem jak z Przyjacielem, powierzę Jezusowi swoje plany i nadzieje. Spróbuję przyjąć Jego postawę wobec życia.
(3 minutowe rozmyślanie)

6. Modlitwa „Ojcze nasz...”
   Serce Jezusa, źródło życia i świętości – Zmiłuj się nad nami

7. Znak Krzyża Świętego.

 

opracowanie: prewspólnota BETANIA

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2022
Wykonanie: Solmedia.pl