Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu (1.04.2022 r.)

„Czy kochasz Mnie więcej aniżeli ci?”

 1. Znak Krzyża Świętego.

 2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.

 3. Wprowadzenie I:Fragment z Ewangelii według św. Jana 21, 15
  A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.”

  Wyobrażenie miejsca: Wyobraź sobie, ze stoisz nad brzegiem jeziora obok Jezusa, Piotra i uczniów. Na piasku leży wyciągnięta łódź, a w niej pękająca z obfitości sieć pełna wielkich ryb.
  (1 minutowe rozmyślanie)

  Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy): Proszę Cię, Boże, daj mi usłyszeć w głębi serca Twoje pytanie. I udziel mi łaski szczerej odpowiedzi.
 1. Rozmyślanie
  Punkt 1: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?
  Zmartwychwstały pyta Szymona, syna Jana. Pyta mnie, syna/ córkę swoich rodziców. Pyta mnie. Mnie, tego samego, który, czytając Ewangelie, towarzyszę Jezusowi w Jego ludzkim życiu. Który przekonany o swojej miłości do Pana, nieraz się Go zapieram. Zwraca się do mnie: Czy miłujesz Mnie? Nie rezygnuje ze mnie. Chce, abym odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
  Reflektuj/ kontempluj to wieczne pytanie. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
  (6 minutowe rozmyślanie)
  Punkt 2: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?
  Jak można zapytać człowieka, który po trzykroć zaparł się Pana: Czy miłujesz Mnie więcej? A jednak Pan pyta. Jezu, czego chcesz ode mnie więcej? Modlitwy, rozważań, medytacji, mszy świętych, nabożeństw? A może współczucia, wrażliwości, bezinteresownej pomocy, czasu dla bliźniego, ofiary, wyrzeczenia, postu? Jezu, czego pragniesz ode mnie, gdy pytasz: Czy miłujesz Mnie więcej? Moje więcej?
  Jezus wciąż mnie pyta, nie ustaje. I chce, abym odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
  Reflektuj/ kontempluj „więcej”. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
  (6 minutowe rozmyślanie)
  Punkt 3: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?
  Ci obok to uczniowie oraz umiłowany uczeń. Mam kochać więcej od nich? Jak to mam czynić? Ci inni to także moja rodzina, znajomi, sąsiedzi, współpracownicy, sprzedawcy, urzędnicy, kierowcy… Inni to także anonimowi ludzie na Eucharystii, klęczący w kaplicy, stojący w kolejce do konfesjonału. Kim są ci inni? Święci z litanii, pielgrzymek, obrazów? Jestem wśród nich. Taki sam. Ale Jezus kieruje pytanie do mnie: Miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Chce, abym kochał więcej niż inni. Wierzy we mnie, darzy łaską, stwarza możliwości. Chce, abym odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
  Reflektuj/ kontempluj innych. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
  (6 minutowe rozmyślanie)
 1. Rozmowa końcowa – porozmawiam z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co wydarzyło się na tej medytacji. Posłucham Go, może chce mnie jeszcze o coś zapytać? Powiedzieć?
  (3 minutowe rozmyślanie)

 2. Modlitwa „Ojcze nasz...”

 3. Znak Krzyża Świętego.

 

Opracowanie: Elżbieta Ciesielska, wspólnota SYJON

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2022
Wykonanie: Solmedia.pl