Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu (1.04.2022 r.)

1. Znak Krzyża Świętego.

2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.

3. Wprowadzenie I:  z Ewangelii według św. Marka (Mk 8, 27-33):

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 

Obraz do modlitwy:
Patrz na Jezusa, słuchaj Jego rozmów z uczniami. Podążaj z nimi, uczestnicz w ich dyskusjach.

Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy):
Poproś Boga o głębokie pragnienie, by Twoje serce było coraz bardziej podobne do Serca Jezusa.

4. Rozmyślanie

Punkt 1: Kim jest dla mnie Jezus.
Uczniowie są dla Jezusa ważni. Dużo z nimi rozmawia, objaśnia im co ma się niebawem wydarzyć. Jednocześnie zależy Mu na odpowiedzi poszczególnych uczniów.
Co czujesz, widząc takiego Jezusa? Kim dla Ciebie jest Chrystus? Poczuj jak zależy Mu na Twojej odpowiedzi. Słuchaj i patrz jak Piotr odpowiada na to pytanie pierwszy. To pytanie jest skierowanie także do Ciebie. Odpowiedz na nie szczerze.
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Zapowiedź męki.
Jezus opowiada uczniom o swojej przyszłości. Mówi jasno. Uprzedza, że będzie cierpiał i zostanie odrzucony. Opowiada uczniom o swoim cierpieniu, więc już teraz musi go to boleć. Serce Jezusa jest kochające, a zarazem posłuszne – aż do śmierci.
Zobacz uczniów słuchających słów Jezusa i ich reakcję. Przeżywają bunt w obliczu nowej sytuacji, chcą ocalić Mistrza. Widząc reakcję uczniów Jezus doświadcza dodatkowego bólu – nawet uczniowie go nie rozumieją. Zobacz siebie w tej scenie. Jaka jest Twoja reakcja jako ucznia?   
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Próba upomnienia Mesjasza.
Piotr chce odwieść Jezusa od Jego planu – dyskretnie zwraca Mistrzowi uwagę. Chrystus odpowiada ostro: „Zejdź mi z oczu, szatanie”. Mówi tak, aby wszyscy słyszeli. Między Jezusem a uczniami jest rozdźwięk – bliski uczeń przeciwstawia się woli Bożej zadając Mu dodatkowe cierpienie.
Zastanów się, gdzie odnajdujesz siebie w tej scenie. Czy tak jak Piotr wziąłbyś Mistrza na bok i starał się Go przekonać do swoich racji? Zobacz reakcję Piotra i innych uczniów na słowa Jezusa – nigdy wcześniej nie mówił w taki sposób. Jakie emocje budzą w Tobie te słowa?
(6 minutowe rozmyślanie)

5. Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem jak z Przyjacielem o tym, czego doświadczyłeś podczas tej modlitwy, do czego On Ciebie zaprasza.                                               
(3 minutowe rozmyślanie)

6. Modlitwa „Ojcze nasz...” + Jezu cichy i pokornego serca – Uczyń serca nasze według serca Twego

7. Znak Krzyża Świętego.

 

Przygotowała Emilia Krajewska, wspólnota DROGA

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2022
Wykonanie: Solmedia.pl