Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu (20.06.2020)

 

1. Znak Krzyża Świętego.

2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.

3. Wprowadzenie I Fragment Listu św. Pawła do Efezjan (Ef 4,25-23):

Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.

Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

Obraz do modlitwy: wyobrażę sobie scenę któregoś spotkania Jezusa z drugim człowiekiem – z Andrzejem,
z Samarytanką, z Zacheuszem, ...

Zobaczę jak na nich patrzył, jak się do nich zwracał.

(3 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy): Poproszę o łaskę patrzenia na drugiego człowieka tak, jak Jezus
– z miłością.

4. Rozmyślanie

Punkt 1: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego.

Prawda to odzwierciedlenie rzeczywistości. Ale czy możliwe jest rzeczywiste odzwierciedlenie drugiego człowieka?

Jezus mówi o sobie Ja jestem Prawdą. Tylko Bóg zna rzeczywistość człowieka, zna prawdę o mnie i o drugim człowieku.

Jak przedstawiam siebie drugiemu człowiekowi? Czy pokazuję mu prawdziwego siebie?

Jak reaguję na usłyszane słowa innych osób? Czy staram się ocalić sława, prawdę drugiego człowieka i Jego intencje?

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.

Św. Paweł nawołuje Kościół w Efezie do odpowiedzialności za wspólnotę, za jej jedność i rozwój. Poucza swoich uczniów, aby ich intencją było dobro drugiego człowieka.

Czy dzieląc się swoimi doświadczeniami i uczuciami, korzystając z mediów społecznościowych i różnego rodzaju komunikatorów lub wyrażając swoje opinie mam na uwadze dobro innych? Jak podejmuję w swoim środowisku odpowiedzialność za to, aby mowa osób, z którymi żyję, współpracuję, spotykam się była tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym?

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył
w Chrystusie.

Jezus uczył nas, abyśmy wybaczali 77 razy.

Jak reaguję, gdy czyjeś słowa mnie dotykają? Czy umiem przyjąć czyjeś uwagi i podjąć nad nimi rzetelną refleksję?

Jak wyrażam swoje opinie o innych? Czy zawsze szukam ich dobra i rozwoju?

(6 minutowe rozmyślanie)

5. Rozmowa końcowa (kolokwium):

Porozmawiam z Jezusem jak z Przyjacielem o tym, czego doświadczyłem podczas tej modlitwy.

(3 minutowe rozmyślanie)

6. Modlitwa „Ojcze nasz...”

7. Znak Krzyża Świętego.

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl