Medytacja ignacjańska w czasie czuwania przed Świętem Zesłania Ducha Świętego

1. Znak Krzyża Świętego.

2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.

3. Wprowadzenie I Fragment Ewangelii wg św. Jana  (J 14, 15-17.21.26-27)

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!


Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie, że jesteś z bliskimi Ci ludźmi, którym ufasz, wśród których czujesz się bezpiecznie i, że jest wśród Was Chrystus. Usłysz jak zwraca się do Was w usłyszanych przed chwilą słowach.
(3 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy): Poproszę o łaskę dostrzeżenia obecności Ducha Świętego w moim sercu i wdzięczności za nią.


4. Rozmyślanie

Punkt 1: Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!Usłysz zapewnienie Chrystusa o pokoju: „Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”.
Ten pokój jest nam dany, byśmy mieli życie. Nie zostanie cofnięty. Nawet jeśli odejdziemy, zgrzeszymy, daje nam pewność, że możemy wrócić, że Pan na nas czeka. Proś o otwartość na ten dar, o zaufanie miłości Chrystusa, o uspokojenie serca.
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
Zobacz swoją współpracę z Trójcą Świętą, zobacz jak bardzo jesteś włączony w relację z Nią. Karmisz się Słowem Bożym, słuchasz Go, starasz się według Niego żyć – to Twoje działanie, Twoja zgoda, Twój wybór. A zarazem to Bóg Ciebie karmi, naucza, to Jego Dar, jego Wola. Chrystus mówi, że będzie prosił za Ciebie Ojca, a On da Ci Ducha Świętego. Zobacz, że Bóg naprawdę działa w Tobie, jest obecny i wspiera Cię w Twoim codziennym życiu.
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Przypomnij sobie sytuacje, gdy w sercu wróciło do Ciebie Słowo Boże. Mogło to być, gdy zastanawiałeś się jak należy postąpić, może było to Słowo pocieszenia, które dało Ci nadzieję i pokój w trudnej sytuacji, może dane Słowo pomogło lepiej coś zrozumieć. Zatrzymaj się chwilę nad jednym z takich wspomnień. Przypomnij sobie uczucia jakie pojawiły się wtedy w Tobie. Jak wpłynęło na Ciebie to Słowo?
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 4: Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Pomyśl o tym,  że już teraz, w dobrych myślach, poruszeniach, doświadczasz działania Ducha Świętego. Nawet jeśli nie zawsze Go rozpoznajesz. Uciesz się tym. Obudź w sobie pragnienie jeszcze większej otwartości na Niego. Zatęsknij za pokojem, który daje. Zobacz też, co konkretnie możesz zrobić, by było w Tobie więcej przestrzeni dla działania Boga. Może będzie to częstsze wsłuchiwanie się w Słowo Boże, może znalezienie każdego dnia czasu, by w Jego obecności przyjrzeć się poruszeniom swego serca, uczuciom, pragnieniom. (6 minutowe rozmyślanie)

5. Rozmowa końcowa (kolokwium):Porozmawiaj szczerze z Jezusem o tym czego doświadczyłeś podczas tej modlitwy.
(3 minutowe rozmyślanie)

6. Modlitwa „Ojcze nasz...”

7. Znak Krzyża Świętego.

Opracowanie: Aleksandra Jarek Wspólnota IGNIS
medytacja prowadzona w czasie czuwania modlitewnego w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu.

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl