Medytacja ignacjańskia, trzecia sobota kwietnia (18.04.2020)

 1. Znak Krzyża Świętego.

 2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.

 3. Wprowadzenie I Fragment Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 28, 9-10; 18-20) i św. Łukasza (Łk 24, 36-39):
  A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». (Mt 28,9-10)

  Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28,18-20)

  A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». (Łk 24,36-39)

  Obraz do modlitwy: Przygotuj w swej wyobraźni miejsce, w którym chcesz SPOTKAĆ Chrystusa Zmartwychwstałego
  (3 minutowe rozmyślanie)

  Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy): Poproszę o łaskę zaufania Jezusowi, który żyje i zawsze jest przy mnie
 1. Rozmyślanie
  Punkt 1: A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się!...
  Nie znajduję słów na ten czas epidemii mocniejszych niż słowa Chrystusa Zmartwychwstałego. Mówi On do nas „nie lękajcie się...”, „…jestem z wami” – w nich jest obietnica, że będzie nas wspierał na każdym kroku, każdego dnia – jeśli znajdziemy w sobie dość przestrzeni by Mu zaufać. W tych słowach jest także przestrzeń na nadzieję i ten wymiar miłości, który nigdy nie zostawi człowieka samemu sobie.
  Powierz sercu Jezusa wszystkie obawy i lęki oraz pytania, które nie chcą opuścić Twojej głowy w czasie trwającej epidemii.
  (6 minutowe rozmyślanie)
  Punkt 2: … A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
  Przypomnij sobie Jak Chrystus działał dotąd w Twoim życiu, w życiu innych ludzi – jakimi łaskami obdarzał także świat. Wzbudź w sobie wdzięczność za to BOŻE DZIAŁANIE w świecie, w losie poszczególnych ludzi i w twoim losie.
  (6 minutowe rozmyślanie)
  Punkt 3: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
  Jak chcesz pogłębiać na co dzień więź z Bogiem i zaufanie Mu w czasach epidemii?
  Sposobów jest wiele (na pewno znajdziesz ich więcej, niż tu wyliczono).
  Czy poprzez szukanie Jego mocnych słów w Biblii i dzielenie się nimi z innymi?
  Czy wspierając – nawet w tych ograniczonych warunkach – ludzi, których Bóg postawił na Twojej drodze?
  Czy może poprzez poświęcenie więcej czasu na modlitwę, czy trwanie w ciszy z Bogiem?
  Czy może przez podjęcie próby porządkowania tego co jeszcze nieuporządkowane?
  (6 minutowe rozmyślanie)
  Punkt 4: «Pokój wam!»
  Jezus przychodzi do uczniów, przychodzi do nas ze pokojem.
  A Ty – czego życzysz najbardziej ludzkości i sobie kiedy już zakończy się epidemia?
  (6 minutowe rozmyślanie)
 1. Rozmowa końcowa (kolokwium):Porozmawiaj z Jezusem jak z Przyjacielem o tym, czego doświadczyłeś podczas tej modlitwy.
  (3 minutowe rozmyślanie)
 1. Modlitwa „Ojcze nasz...”

 2. Znak Krzyża Świętego.

 Opracowanie: Joanna Łagan - wspólnota Droga i Elżbieta Wierszyło - Prewspólnota

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl