Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu (15.02.2020)

  1. Znak Krzyża Świętego.
  2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.
  3. Wprowadzenie I:

Psalm 119 (Ps 119,1-8):
Szczęśliwi, których droga nieskalana,
którzy postępują według Prawa Pańskiego.
Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,
całym sercem Go szukają,
którzy nie czynią nieprawości,
lecz kroczą Jego drogami.
Ty na to dałeś swoje przykazania,
by pilnie ich przestrzegano.
Oby moje drogi były niezawodne
w przestrzeganiu Twych ustaw!
Wtedy nie doznam wstydu,
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Chcę Ci dziękować szczerym sercem,
gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.
Przestrzegać będę Twych ustaw:
nie opuszczaj mnie nigdy!

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie siebie podążającego górskim szlakiem, w drodze na szczyt. Podążasz za znakami, które chronią cię przed zgubieniem drogi.
(2 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy): proszę Cię Panie o łaskę umiłowania Prawa Bożego i zaufania, że jest ono pewną drogą prowadzącą mnie do zbawienia.

  1. Rozmyślanie

Punkt 1:
Szczęśliwi, których droga nieskalana,
którzy postępują według Prawa Pańskiego.
Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,
całym sercem Go szukają
Przestrzeganie Bożego Prawa jest dla nas źródłem szczęścia. Czy w to wierzysz? Przypomnij sobie sytuację, gdy posłuszeństwo trudnemu Prawu zaowocowało radością i pokojem. Co czułeś wcześniej? Może pojawiły się wątpliwości albo lęk przed utratą czegoś? Opowiedz o tym Bogu.
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2:
Ty na to dałeś swoje przykazania,
by pilnie ich przestrzegano.
Oby moje drogi były niezawodne
w przestrzeganiu Twych ustaw!

Przypomnij sobie sytuację, kiedy wypełnienie nakazu Prawa Bożego było dla ciebie wyjątkowo trudne. Dlaczego było to tak trudne? Co to była za sytuacja? Co wtedy zrobiłeś? Może trzeba było wyjść poza strefę własnego komfortu, zrezygnować z czegoś, postąpić wbrew opinii innych osób, narazić się na krytykę? To naturalne, że w takich sytuacjach jest nam ciężko, czasami bardzo ciężko. Jednak Bóg stawia nam określone wymagania. Czy wierzysz, że za każdym przykazaniem Bożym stoi Jego miłość do ciebie?
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3:Chcę Ci dziękować szczerym sercem,
gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.
Przestrzegać będę Twych ustaw:
nie opuszczaj mnie nigdy!

Rozumienia i wypełniania Prawa Bożego uczymy się przez całe życie. Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym wyraźniej widzimy, że jest ono wyrazem Jego miłości do nas samych i ludzi, których codziennie spotykamy na ścieżkach swojego życia, wśród których żyjemy i pracujemy. Czy widzisz tę miłość? Spróbuj zobaczyć ją szczególnie w tych nakazach Prawa Bożego, które sprawiają ci najwięcej trudności. Opowiedz Bogu o tych trudnościach.
(6 minutowe rozmyślanie)

  1. Rozmowa końcowa (kolokwium) Porozmawiaj z Jezusem jak z Przyjacielem o tym, czego doświadczyłeś podczas tej modlitwy.
    (3 minutowe rozmyślanie)
  1. Modlitwa „Ojcze nasz...”

  2. Znak Krzyża Świętego.

Opracowała Katarzyna Bielska, wspólnota Droga

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl