Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu
„Aby stanowili jedno”
(19.10.2019)

 1. Znak Krzyża Świętego.
 2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
 3. Wprowadzenie I:
  Fragment z Ewangelii według św. Jana (J 17, 20-23):
  Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

  Wyobrażenie miejsca: Wyobraź sobie Wieczernik a w nim Jezusa z uczniami. Spróbuj znaleźć tam miejsce dla siebie.
  (1 minutowe rozmyślanie)

  Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy): Proszę Cię, Boże, o pragnienie jedności i o umiejętność wprowadzania pokoju tam, gdzie go brakuje.
 1. Rozmyślanie
  Punkt 1: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie
  Jezus obejmuje tą prośbą do Ojca także ciebie, twoich bliskich, znajomych, przyjaciół. Spróbuj ucieszyć się tym, że tak bardzo Mu na Tobie zależy. A potem pomyśl o tych, którzy dzięki twojemu słowu już wierzą lub kiedyś mogą  uwierzyć w Jezusa.
  (6 minutowe rozmyślanie)
  Punkt 2: aby wszyscy stanowili jedno
  Tęsknota za jednością w rodzinie, w narodzie, w Kościele i w innych społecznościach jest wpisana w ludzkie serce. Za jaką jednością tęsknisz? Jak i gdzie chciałbyś ją wprowadzać? Możesz porozmawiać o tym z którymś z Apostołów.
  (6 minutowe rozmyślanie)
  Punkt 3: aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował
  Jezus pragnie, by głęboka i prawdziwa jedność między ludźmi była dla świata znakiem Miłości Boga. Posłuchaj, co mówi o tym do Apostołów. Posłuchaj, co mówi o tym do ciebie.
  (6 minutowe rozmyślanie)
 1. Rozmowa końcowa (kolokwium)
  A teraz porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co wydarzyło się na tej medytacji. Możesz oddać Mu swoje pragnienia i poprosić, by je przemieniał tak, by były zgodne z Jego pragnieniami.
  (3 minutowe rozmyślanie)
 1. Modlitwa „Ojcze nasz...”

 2. Znak Krzyża Świętego.

  Opracowanie - Dorota Gabor, wspólnota SYJON

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl