Medytacja ignacjańskia w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu (21.09.2019 r.)

 1. Znak Krzyża Świętego
 2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna:Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.
 3. Wprowadzenie I: Tekst z Ewangelii wg św. Łukasza 16, 1-13
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja także wam powiadam – "Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.

  Obraz do modlitwy:
  Wyobrażę sobie, że spotykam się z Jezusem na końcu czasów. Ziemska historia dobiegła już końca. Jezus jest gotowy dać mi wszystko – pełnię miłości, Swoją chwałę, ogrom radości i życie wieczne. Razemz  Jezusem spojrzę na swoją historię i rozważę, jak hojne było moje serce w codzienności.
  (2 minutowe rozmyślanie)

  Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy):
  Proszę Cię Jezu, abyś był ze mną w czasie tej modlitwy. Pokaż mi, jaki mam stosunek do pieniędzy, pracy i zysków. Daj wolność od pieniędzy i od zamartwiania się o mój dobytek.
 1. Punkta
  Punkt 1
  „Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”.
  Wszystko, co mam, jest darem od Boga. Nie tylko pieniądze, ale i inne części mojego majątku: książki, ubrania, jedzenie. Także cały mój dom, mieszkanie czy pokój. Czy potrafię dzielić się tym, co posiadam? Czy zapraszam przyjaciół do siebie, by się o nich zatroszczyć, zrobić herbatę, wysłuchać, wesprzeć? Czy dzielę się swoim czasem, troską, uwagą i umiejętnościami? Czy cieszę się, gdy mam okazję podarować komuś prezent - i to bez obliczania czy wydatek mi się zwróci? (6 minutowe rozmyślanie)
  Punkt 2:
  „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;
  a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. […]
  Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze”?
  Teraz pomyślę o spełnianych przeze mnie obowiązkach: w miejscu pracy, nauki, w mojej rodzinie. Czy na co dzień jestem uczciwy, prawdomówny? Kiedy jestem pracowity, zaangażowany i oddany – inni mogą wziąć ze mnie przykład, mogą wzrastać ku dobru. Kiedy jednak jestem leniwy, nieuczciwie rozliczam pieniądze czy czas pracy, mogę tym zniechęcać innych, dawać zły przykład. Jakim pracownikiem, kolegą, domownikiem chcę być?  (6 minutowe rozmyślanie)
  Punkt 3: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.
  Pismo Święte mówi, że „tylko Pan jest Bogiem, Panem Jedynym”. Poza Nim nie ma innych bogów, innych osób, sił, które mogą mnie zbawić, wypełnić serce. Dlatego ostatecznym punktem odniesienia dla moich czynów, dysponowania pieniędzmi może być tylko Bóg. Zyski, stan konta, pensja, samochód, wielkość domu nie decydują o tym, kim jestem, mogą zaś odebrać mi wewnętrzną wolność. Kto jest moim Bogiem? Bóg w Trójcy Jedyny czy pieniądze? Zyski? Comiesięczne troski? Czekanie na pensję? Poproszę Boga, by był Panem mojego serca, by dawał mi wewnętrzną wolność i hojność w dzieleniu się z innymi.  (6 minutowe rozmyślanie)
 1. Rozmowa końcowa:Na zakończenie porozmawiam z Jezusem – powiem Mu o swoich troskach dotyczących pieniędzy i mojego utrzymania. Ponadto poproszę o ufność względem Bożej Opatrzności i wolność od nadmiernego zamartwiania się o pieniądze. (3 min rozmyślanie)

 2. Ojcze nasz…

 3. Znak Krzyża św.


  Opracowanie: Kinga Frąckowska ze wspólnoty DROGA

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl