1. Znak Krzyża Świętego.
  2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna:Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.
  3. Wprowadzenie I: Tekst z Księgi Proroka Micheasza 5, 1-4a

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie,
i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.

Obraz do modlitwy: 

Wyobraź sobie pole bitwy, oddziały wojskowe zgromadzone z dwóch stron, nacierające na siebie tłumy ludzi i toczącą się walkę. Zobacz wrzawę temu towarzyszącą, zamieszanie, hałasy. Następnie oddal się
w wyobraźni od tego pola bitwy i zobacz w oddali, za wzgórzami małą miejscowość, w której panuje niezmącony spokój. Mieszkańcy przebywają w domach, zapalają wieczorne światła, podkładają drwa do kominka, trwają w pokoju, bo zupełnie nic im nie grozi.

(2 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy):

Proszę Cię Jezu, abyś był ze mną w czasie tej modlitwy. Udziel mi daru swojego pokoju, utwierdź mnie
w nim, pomnóż moje wewnętrzne siły.

  1. Punkta:

Punkt 1 „To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich”.

Kiedy prorok Micheasz zapowiadał narodzenie się Zbawiciela w Betlejem, jego naród toczył wojny z Asyrią. Północne ziemie Izraela zostały już zajęte przez obce mocarstwo, a stolicy – Jerozolimie groziło zdobycie przez obce wojska. Mimo, że były to lata wojen, paktów i spisków, politycznego zamieszania i strachu prorok mówi o małym miasteczku na uboczu, poza sceną głównych wydarzeń. W tej małej miejscowości za setki lat narodzi się Zbawiciel, dawca pokoju, i to temu miejscu prorok poświęca swoją uwagę.

Czy w moim życiu, rodzinie, a może w moim wnętrzu toczy się aktualnie jakaś wojna? Co zabiera mi pokój, pozbawia sił, ogranicza w codzienności? Co zabiera mi nadzieję? Może przez obawy i troski moja wiara stała się niepozornym, zepchniętym na ubocze elementem życia? Czy nie poświęcam zbyt wiele uwagi temu, co mnie zasmuca, co mi szkodzi?

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: „Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. (…) I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego”.

Przez nieustanne skupianie się na obawach i troskach sprawiamy, że nasze zmartwienia nabierają coraz większych rozmiarów, zaczynają przesłaniać inne rzeczywistości. Mogą zacząć kierować naszym życiem. Czy mimo trudów codzienności nadal wierzę, że Bóg jest jedynym Władcą nad rzeczywistością? Czy pamiętam, że Jezus, którego narodziny będziemy świętować, jest odwiecznym Panem, Królem Wszechświata? Dzięki Niemu i w Nim zaistniał świat, ludzie, żyjemy ja i ty. Czy nie brakuje mi wiary w to, że Bóg nadal rządzi światem, obejmuje go, kieruje nim i może odmienić każdą sytuację?

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: „Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem”.

Jezus jest zapowiadanym przez proroków Dawcą Pokoju, Księciem Pokoju a nawet Pokojem samym. On daje pokój inaczej niż daje świat, Jego pokój przewyższa umysł i strzeże naszych serc. Nie chce, by nadmierne troski zabijały radość, zabierały mi siły. Czy oddam Jezusowi moje obawy? Moje problemy? Moje przyzwyczajenie do zamartwiania się? Mogę złożyć moje aktualne troski i wszystkie obszary życia
w ręce Jezusa. Mogę zaprosić Go, Księcia Pokoju, by to On, a nie moje zmartwienia, był Bogiem moich myśli, moją Nadzieją, moim Pokojem.

(6 minutowe rozmyślanie)

  1. Rozmowa końcowa:Na zakończenie porozmawiam z Jezusem – powiem Mu o moich lękach
    i wszystkim, co zabiera mi wewnętrzny pokój. Oddam wszystkie troski w ręce Jezusa.

(3 min rozmyślanie)

  1. Ojcze nasz….

7. Znak Krzyża św.

Opracowała Kinga Frąckowska

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl