Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu
„Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!”
(17.11.2018)

  1. Znak Krzyża Świętego.
  2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
  3. Wprowadzenie I:

Fragment z Ewangelii według św. Marka (Mk 6,34-38.41-43):
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich! Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia». Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!» Rzekli Mu: «Mamy pójść
i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?» On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby». (…) Wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb.

Wyobrażenie miejsca: Wyobraź sobie łąkę w świetle zachodzącego słońca i wielki tłum słuchający Jezusa. Pomyśl, że jesteś jednym z apostołów.
(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy): Proszę Cię, Boże, o serce wrażliwe na potrzeby ludzi i pełną miłości postawę wobec nich.

  1. Rozmyślanie

Punkt 1: Wyobraź sobie ludzi zgromadzonych na łące wokół Jezusa. Mogą to być osoby naszych czasów, każdych czasów. Kim są? Może kogoś znasz? Po co przyszli – z ciekawości, czy z potrzeby serca? Marek zapisał, że byli jak owce nie mające pasterza. Pomyśl, co jest ich głodem, czego im brakuje. I tak przez kilka minut patrz i staraj się wczuć w ich sytuację.
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Przyjrzyj się, jakie uczucia ci towarzyszą, jako jednemu z apostołów, gdy widzisz tylu głodnych, potrzebujących ludzi. A co czujesz, gdy słyszysz: „Wy dajcie im jeść!”? Czy to cię jakoś mobilizuje, pociąga, czy raczej przytłacza, wywołuje lęk lub opór? Pobądź wobec Jezusa i tych ludzi ze swymi wewnętrznymi poruszeniami.
(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie!
Jezus wie, że mamy „za mało”, żeby samemu nakarmić tłum, ale chce, byśmy zrobili inwentaryzację swoich talentów, umiejętności, dóbr i pieniędzy. Każdą z tych rzeczy, ofiarowaną z miłością innym, Jezus może rozmnożyć ponad nasze wyobrażenie. Idź więc i przez kilka minut zobacz, co masz i posiadasz. Co z tego może posłużyć potrzebującym, których dostrzegłeś w tym rozmyślaniu?
(6 minutowe rozmyślanie)

  1. Rozmowa końcowa (kolokwium) – a teraz to, co posiadasz przynieś Jezusowi, jakbyś trzymał to w dłoniach, i porozmawiaj z Nim o tym jak z przyjacielem. Poproś, by zechciał użyć tego dla dobra innych. Posłuchaj Go, może chce ci powiedzieć coś jeszcze…
    (3 minutowe rozmyślanie)
  1. Modlitwa „Ojcze nasz...”
  2. Znak Krzyża Świętego.

Opracował Grzegorz Gabor

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl