Medytacja ignacjańska w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu (20.01.2018)

  1. Znak Krzyża św.
  2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
  3. Wprowadzenie I (Mk 1, 14-20)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. 

Obraz do modlitwy: Wyobrażę sobie brzeg Jeziora Galilejskiego, rybaków zarzucających sieci i przechodzącego obok Jezusa. Jak wygląda to pierwsze spotkanie z Jezusem? Przyjrzę się postaciom, postaram się zobaczyć ich twarze, wyobrażę sobie gesty i wsłucham się w ich słowa.

(1-minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy): Poproszę Jezusa o pragnienie i łaskę bycia Jego rybakiem w codziennym życiu.

Punkta:

Punkt 1: ,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

            Wyobrażę sobie reakcję rybaków i innych ludzi znajdujących się na brzegu jeziora, kiedy słyszą słowa Jezusa. Co mogły one dla nich oznaczać? Co oznaczają te słowa dla Ciebie? Co w dzisiejszych czasach znaczy nawracać się i wierzyć w Ewangelię? Jakie jest Twoje nawracanie się w czasach wszechobecnej manipulacji, presji, braku czasu dla Boga
i drugiego człowieka? Czy pragniesz głębokiej przemiany serca i upodobnienia się do Jezusa? 

(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.”

            Tak Jezus zaprosił Szymona i Andrzeja. Czy słyszysz, jak Jezus kieruje te słowa do Ciebie? Jak je rozumiesz? Czy jesteś gotowy stać się rybakiem Jezusa i świadczyć o Nim? Poproszę o łaskę bycia dobrym narzędziem w ręku Jezusa.

(6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 3:  „A natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”

            Odpowiedź uczniów była natychmiastowa. A jaka jest Twoja odpowiedź? Ile razy się wahasz i zastanawiasz, co powiedzą inni, czy wypada...? Ile razy zaryzykowałeś i wiesz, że warto uwalniać się od głosów tego świata, tak obecnych w twojej codzienności, i wsłuchiwać w głos Pana, który nie krzyczy, nie jest nachalny, ale mówi do Ciebie łagodnie i zaprasza do pójścia za Nim. Poproszę o łaskę pozostawienia różnych przywiązań, trudności, a także
o odwagę pójścia za Jezusem.

(6-minutowe rozmyślanie)

  1. Rozmowa końcowa: porozmawiaj z Jezusem o tym, co wydarzyło się na modlitwie.

(3-minutowe rozmyślanie)

  1. Ojcze nasz...
  1. Znak Krzyża św.

(Autor rozważania: Grzegorz Koneczniak)

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl