Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu (18.11.2017)

  1. Znak Krzyża św.
  2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
  3. Wprowadzenie I (Fragment Ewangelii wg św. Łukasza, Łk 18, 35-43)

Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?» On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie drogę, na niej tłum ludzi, wśród nich Jezusa i niewidomego. Spróbuj popatrzeć na tę scenę, jakbyś był jednym z obecnych na drodze.

(1-minuta )

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy) : Prośmy Boga o łaskę dostrzeżenia i oddania Mu tego, co w nas  wymaga uzdrowienia

Punkta:

Punkt 1: ,,Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną’’

            Wyobraź sobie, jak niewidomy woła do Jezusa głośno, nie zważając na to, co pomyślą o nim inni, nie daje się uciszyć. Czuje, że jest to jedyna szansa na zmianę życia pełnego trudu, upokorzeń,  może bólu, może beznadziejności. Czy umiesz i chcesz wołać do Jezusa głośno, coraz głośniej, gdy jest Ci źle? 

 (6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: ,,Co chcesz, abym ci uczynił?’’

            Wyobraź sobie scenę rozmowy Jezusa z niewidomym. A potem wsłuchaj się w pytanie ,,Co chcesz, abym ci uczynił’’, które Jezus kieruje także do ciebie. Czego pragniesz w głębi serca? Czy umiesz i chcesz o to poprosić?

 (6-minutowe rozmyślanie)

Punkt 3Przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga

            Jezus dokonał cudu. Być może jednak w życiu tego człowieka ważniejszą niż uzdrowienie zmianą było to, że zamiast siedzieć i żebrać, poszedł za Jezusem i wielbił Boga. Czy chcesz i pragniesz z pomocą Jezusa wstać i pójść za Nim, wielbiąc Boga swoim życiem?

 (6-minutowe rozmyślanie)

  1. Rozmowa końcowa: porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co wydarzyło się na tej modlitwie.

(3-minutowe rozmyślanie)

  1. Ojcze nasz...
  2. Znak Krzyża św.

(Autorka rozważania: Dorota Gabor)

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl