NIEDZIELA 18.05.2014
- Konferencja I - Wprowadzenie w rekolecje
[plik PDF z tekstem konferencji]
[plik mp3 do pobrania]

PONIEDZIAŁEK 19.05.2014 - Wprowadzenie do medytacji Iz 55 ,1-2
[plik PDF z tekstem wprowadzenia]
[plik mp3 do pobrania]

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929