Materiały na spotkania dla prewspólnot.

Spis treści

Spotkanie 9

Ćwiczenia Duchowne w moim życiu

Cel: Odświeżenie doświadczenia ĆD i dobra, które im towarzyszyło. Podzielenie się świadectwem wiary i duchowego wzrostu ze wspólnotą.

Uwaga!! Conajmniej tydzień wcześniej należy koniecznie dać następujące zadanie domowe:

 1. Odnaleźć notatki rekolekcyjne z ĆD, w których uczestniczyłem.
 2. Przeczytać, nie koniecznie wszystko, co mam zapisane, lecz moje osobiste zapiski, refleksje. Przypomnieć sobie wydarzenia, które temu towarzyszyły i to, co zmieniało się w moim życiu dzięki tym ćwiczeniom.
 3. Popatrzeć z perspektywy, jakie znaczenie w moim życiu miały te ĆD, w których uczestniczyłem, co im zawdzięczam?
 4. Wskazane jest, aby sobie zapisać skrótowo w punktach to, czym mógłbym/chciałbym się podzielić ze wspólnotą.
 5. Przynieść te notatki ze sobą na spotkanie.

I. Modlitwa wstępna (ok. 15 min.)

 1. Stańmy w obecności Boga, żyjącego i kochającego.
 2. Ogarnijmy myślą te wszystkie miejsca, z których na to spotkanie przychodzimy, a w których dzisiaj byliśmy. Kogo spotkałem, z kim przebywałem? Każde dzisiejsze doświadczenie było szansą mojego postępowania za Chrystusem. Podziękujmy Bogu za nie.
 3. Niech każdy poprosi Boga o to, co czuje, że jemu jest potrzebne, aby być uczniem Chrystusa.
 4. Zakończyć modlitwą przygotowawczą św. Ignacego:

Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do slużby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.

II. Wprowadzenie.

 1. W ZO czytamy, że "Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego uważamy za źródło szczególne i charakterystyczne narzędzie naszej duchowości". Toteż do doświadczenia ĆD trzeba wracać, przypominać je sobie, utrwalać, trwać w nim i dzielić się dobrem z tego doświadczenia płynącym, aby wspierać innych wiarę, a być może również pomóc innym tego dobra dostąpić.
 2. ĆD są spięte jakby klamrą: na początku Fundamentem Ćwiczeń, na końcu kontemplacją pomocną do uzyskania miłości. W Fundamencie poznajemy cel, dla którego człowiek jest stworzony, a mianowicie

"aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją".


Kontemplacja pomocna do uzyskania miłości zbiera doświadczenia całych Ćwiczeń będąc dojrzałą odpowiedzią daną Bogu, właściwą celowi, dla którego każdy z nas jest stworzony:


Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,

pamięć moją i rozum, i wolę mą całą,

cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.

Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę,

albowiem to mi wystarcza. Amen.

Wszystko, co między fundamentem, a tym wyznaniem, to droga Ćwiczeń - droga, na której coraz głębiej odkrywa się Boga żywego i obecnego, doświadcza się swojej grzeszności i wyzwalającej mocy Boga, oraz towarzyszy się Mu w wydarzeniach Jego życia, aby Go lepiej poznać, a przez to bardziej pokochać.

Za odkryciem prawdy, że Bóg jest Bogiem żywym i działającym we współczesnym świecie postępuje zaraz nauka, jak Go znaleźć i rozpoznać, jak rozróżnić to, co On mówi, a co podpowiada mi mój duch lub duch zły. Wszystko po to, aby lepiej rozpoznawać wolę Bożą w swoim życiu i z odwagą iść za nią, unikając zasadzek szatana.

 1. Dzisiejsze nasze zadanie to podzielenie się przeżytym doświadczeniem ĆD, uważne słuchanie i zastanawianie się, dlaczego właśnie ĆD są szczególnym, charakterystycznym źródłem i narzędziem naszej duchowości. W czym mogą pomóc współczesnemu człowiekowi? W czym mogą pomóc lub pomagają mnie?

III. Dzielenie (trudno podać ramy czasowe)

IV. Refleksja po dzieleniu (15 min.)

 1. Co mnie szczególnie porusza (pociąga lub odpycha)?
 2. Spróbuję dostrzec i nazwać uczucia, które rodzą się we mnie na myśl o udaniu się na rekolekcje - ĆD (pierwszy raz lub na kolejny etap, lub na rekolekcje zamknięte pogłębiające doświadczenie ĆD).
 3. Czy chciałbym taką decyzję rozeznać we wspólnocie? Jeśli tak, to co mnie ku temu pociąga? Jeśli nie, to dlaczego; co mnie od takiego rozeznania powstrzymuje?

V. Dzielenie (po 5-7 min., do 40 min.)

VI. Indywidualna rozmowa końcowa (10 min)

 1. Uświadomię sobie obecność Pana w tej chwili przy mnie.
 2. Co chcę Mu powiedzieć w związku z tym spotkaniem? Porozmawiam jak z przyjacielem.

VII. Wspólna modlitwa końcowa (10 min)

 • Co chcę powiedzieć Bogu w obliczu wspólnoty?
 • Przed nami kolejny tydzień dany nam od Boga do zagospodarowania. O co poprosimy?
 • Zakończyć Ojcze nasz. 
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929