Materiały na spotkania dla prewspólnot.

Spis treści

Spotkanie 8

Rozmyślanie: O Dwóch Sztandarach

Cel: Opowiedzenie się za Chrystusem i życiem według Jego wskazań.

I. Modlitwa wstępna (ok. 15 min.)

  1. Dzisiaj stoi przed nami zadanie przeżycia rozmyślania o Dwóch sztandarach, jednego z rozmyślań II tygodnia ĆD. Przygotujmy się do tego ćwiczenia przez wyciszenie swego serca i uporządkowanie w sobie spraw dzisiejszego dnia. Oddajmy się do dyspozycji Bogu, aby mógł w nas działać tak, jak chce.
  2. Wezwijmy więc najpierw Ducha Świętego, który daje nam umiejętność dobrej modlitwy. Niech ogarnie nas swym tchnieniem.(modlitwa do Ducha Świętego)
  3. Pomóż nam, Panie, odkryć ślady Twojej obecności dzisiaj w naszym życiu i wzbudź w nas ducha dziękczynienia. (modlitwa dziękczynienia)
  4. Niech to spotkanie z Tobą i między sobą nawzajem będzie dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym i ku większej chwale Twojej.(Chwała Ojcu ...)

II. Rozmyślanie o Dwóch sztandarach poprzedzają wprowadzenia i punkty - jak zwykle w Ćwiczeniach Duchownych.

Pierwsze wprowadzenie odnosi się do uprzytomnienia sobie historii wydarzeń, tła, w którym dziać się mają te wydarzenia. To pierwsze wprowadzenie uczynimy wspólnie.

Oto przypominamy sobie, że Bóg, nasz Stwórca, stwarzając człowieka, obdarzył go wspaniałymi darami, a wśród nich wolnością. Wcześniej jednak zgrzeszył Lucyfer i stał się zawziętym wrogiem Bożych planów i wrogiem człowieka. Za namową diabła człowiek zrobił zły użytek ze swojej wolności i zgrzeszył, burząc pierwotną harmonię i wikłając się w konsekwencje swojego wyboru. Odtąd trwa ciągła walka między Bogiem a Lucyferem, której polem jest świat i każdy człowiek. Bóg w swej nieskończonej miłości wydaje na świat swego Syna, aby każdy, kto w niego uwierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten Jezus przez swoje życie, śmierć i zmatwychwstanie pokonał Lucyfera. Od tej chwili każdy, kto zwróci się ku Chrystusowi, będzie ocalony, a jego grzechy choćby były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Jezusa pragnieniem było, aby gdy "wyciągnie ręce nad ziemię, wszystkich przygarnąć do siebie". I on teraz z miłością i troską czeka na ludzi, wzywa ich gorąco ku sobie, ku życiu, aby obmyli swe szaty w krwi Baranka.

Lucyfer zaś wie, że został pokonany i że nie zostało mu już dużo czasu w tej wojnie. Aby pogrążać ludzi i przyciągać ich do siebie musi odwracać ich uwagę od źródła łaski, od ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa. Rzuca się jak lew ryczący lub podpełza jak wąż. Ma mnóstwo sposobów, które przez wieki wypróbowywał. Wymyśla też coraz to inne, dostosowane do czasów, w których żyje człowiek. Pała wciąż nienawiścią do Boga i człowieka, i kłamstwem i podstępami usiłuje wciągnąć pod swój sztandar nowe ofiary.

III. A teraz dalsze wprowadzenia do samodzielnej pracy.

Zacząć rozmyślanie od modlitwy przygotowawczej św. Ignacego:

Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do slużby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.

Wprowadzenie 2. Ustalenie miejsca, jakby się je widziało. Zobaczyć Jezusa na odkrytym terenie, pod pięknym niebem, w słoneczny dzień. Przy nim stoi Jego sztandar. Lucyfer zaś znajduje się w jakiejś mrocznej sali, jakby gabinecie, za wielkim stołem prezydialnym, a przy nim stoi jego sztandar.

Wprowadzenie 3. Prosić Boga o poznanie podstępów diabła i o pomoc, abym się ich ustrzegł. Prosić o poznanie życia prawdziwego, które ukazuje nam najwyższy i prawdziwy wódz, Jezus Chrystus, narzędzi w postępowaniu za Nim, i o łaskę, abym Go naśladował.

Część I

Punkt 1. Widzieć Lucyfera siedzącego na swym tronie, pełnego nienawiści i podstępu. Jak wygląda? Jak wygląda jego sztandar, co przedstawia?

Punkt 2. Zobaczyć jak zwołuje na naradę diabły różnego rodzaju i rozsyła ich na różne strony: do tego miasta, do tamtego, do środowisk pracy, do rodzin, do rządzących, do Kościoła, itd. Są tam diabły do "zwykłego zła" i do zadań specjalnych. Lucyfer nie pomija w swych planach żadnego człowieka.

Punkt 3. Posłucham, o czym mówią, jakie mają plany i metody działania. Czym chcą kusić i jak wprowadzać zło i nienawiść na świat. Jak odwracać uwagę człowieka od Chrystusa. Zwrócić uwagę na to, jak Lucyfer wymyśla nowoczesne metody kuszenia chciwością bogactw, chęcią władzy i zaszczytów, jak chce doprowadzić człowieka do bezmiernej pychy.

Część II

Punkt 1. Zobaczyć Jezusa Chrystusa, prawdziwego Pana i Wodza. Jest zmatwychwstały. Na Jego rękach i nogach widać ślady gwoździ. Spojrzeć na Jego pełną miłości twarz. Jak wygląda Jego sztandar, co przedstawia?

Punkt 2. Zobaczyć, jak zgromadzili się wokół Niego ci, co Go kochają: Jego Matka, Apostołowie, itd. Wśród świętych stoi Ignacy z towarzyszami, Franciszkiem Ksawerym, Andrzejem Bobolą i innymi. Są również inne osoby związane z duchowością ignacjańską. Jest też Franciszek z Asyżu, Dominik, wiele zakonnic i zakonników z zakonów kontemplacyjnych i czynnych. Jest też rzesza świeckich. Są też ci, którzy teraz żyją na ziemi, a oddali swoje życie Chrystusowi i idą pod Jego sztandarem. Tych wszystkich ludzi Jezus rozsyła na świat, aby dotarli do każdego miejsca, do każdego człowieka.

Punkt 3. Posłucham, co Jezus mówi do wyruszających w świat Jego poddanych. Co mają ludziom mówić i jak świadczyć? Jakie dawać im środki, narzędzia, aby mogli postępować drogą do nieba? Jezus jest Panem każdego czasu i zna przebiegłość Lucyfera. Zobaczę więc, co Jezus proponuje współczesnemu człowiekowi jako przeciwwagę dla pokusy chciwości bogactw, pokusy władzy i zaszczytów, pokusy pychy. Co Jezus mówi do tych, których posyła do mnie? Co mają mi podpowiedzieć?

Rozmowa końcowa. Pierwsza - skierowana do Maryi, aby wyjednała mi u Syna swego tę łaskę, aby przyjął mnie pod swój sztandar, abym umiał korzystać ze środków zbawienia, jakie On mi podsuwa. Druga - skierowana do Jezusa, aby uzyskał dla mnie tę łaskę u Ojca. Trzecia - prosić Boga Ojca, aby dał mi tę łaskę.

Zakończyć modlitwą Ojcze nasz.


Uwaga. Z Wprowadzeniami i Punktami zapoznać się pierwszy raz przed rozpoczęciem rozmyślania - wspólnie. Sprawdzić, czy wszystko jest jasne. Na to pewnie wystarczy ok. 15 minut. Niech każdy ma tekst przed sobą (wydrukować) w czasie rozmyślania. Na rozmyślanie 45-50 min. Czas do pełnej godziny poświęcić na refleksję indywidualną po medytacji (rozproszenia, co mi przeszkadzało, co pomagało, co się wydarzyło ważnego, co mnie pociągało, co odpychało, itp.) i zapisanie tego, co mnie najbardziej poruszyło.


IV. Dzielenie (po ok. 5 min., do 30 min.)

- tym, co najważniejsze było dla mnie w tym spotkaniu z Bogiem.

V. Modlitwa końcowa (10-15 min.)

  1. Wypowiedzmy wobec wspólnoty swoje dziękczynienie Bogu.
  2. Wyraźmy to, co teraz nosimy w sercu: zawierzenie Bogu, zaufanie, radość, miłość, a może lęk, obawę, zniechęcenie, może nadzieję, a może bezradność...
  3. Zakończyć modlitwą Chwała Ojcu.

Uwaga. Około 2 godz. 15 min.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929