Materiały na spotkania dla prewspólnot.

Spis treści

Spotkanie 7

Nasz styl życia

 Cel: Odkrycie i nazwanie elementów charyzmatu WŻCh, stylu naszego życia.


I. Modlitwa wstępna (ok. 5 min)

 • Stanięcie w obecności Boga jako każdy z osobna i jako wspólnota podstawowa, cząstka WŻCh i Kościoła.
 • Modlitwa do Ducha Świętego o potrzebne dary dla naszej wiary i rozumu na czas tego spotkania.
 • Zakończyć modlitwą przygotowawczą św. Ignacego (ĆD 46):

Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do slużby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.

Część I

II. Wprowadzenie (ok. 5 min.)

To spotkanie jest wstępem do głębszego poznania poszczególnych elementów "naszego stylu życia", czyli charyzmatu WŻCh. Jest bowiem zrozumiałe, że trzeba znać ten styl życia i rozumieć jego składniki, aby móc w pełni nimi żyć. Są to narzędzia, dzięki którym możemy wzrastać w wierze i życiu chrześcijańskim. Dzisiejszym naszym zadaniem jest wyłowienie z Zasad Ogólnych wszystkich charakterystycznych elementów naszej duchowości i naszego sposobu życia i działania (pewne elementy dotyczące funkcjonowania naszej Wspólnoty zawarte są w Statucie i Normach Ogólnych).

 

III. Praca indywidualna (ok. 20-30 min.)

Uwaga. Należy przypomnieć wszystkim, aby na to spotkanie przynieśli ZO.

 1. Czytając indywidualnie ZO, wypisać wspomniane elementy oraz charakterystyczne określenia związane z tą "drogą", np. kontemplatywny w działaniu, itp.
 2. Jakie z tych zagadnień chciałbym pogłębić, lepiej poznać i zrozumieć?

IV. Dzielenie

 1. Porównać uzyskane wyniki pracy indywidualnej, dopisać brakujące elementy.
 2. Porównać to, co chcemy zgłębiać (indywidualnie) i ustalić wspólne oczekiwania.

Część II

V. Rachunek sumienia (25-30 min.)

Uwaga. Punktów poniższych nie należy czytać od razu, lecz postępować krok po kroku, zatrzymując się i oddając modlitwie i rozmyślaniu. Nie spieszyć się! Do każdego w innym momencie Bóg może zechcieć przemówić szczególnie. Nie należy tych punktów "przerobić", lecz ma to być modlitwa miłującej uwagi.

 1. Modlitwa przygotowawcza św. Ignacego.
 2. Uświadomię sobie, że mój rachunek sumienia to nie moje intelektualne ćwiczenie. Oto mój Bóg patrzy zasłuchany na moje ciało, moje uczucia i pragnienia, moje myśli i moją wiarę. Patrzy na mnie z miłosną uwagą. [Mogę sobie postawić przed oczy, wyobrazić postać Jezusa - jeśli uważam, że mi to pomoże] Teraz On chce ze mną wymienić kochające spojrzenia. Nie spieszę się. Przez chwilę tak będę trwał ...
 3. Spojrzę myślą na to, co mnie dzisiaj otaczało, a jest Bożym stworzeniem. Czy dostrzegłem, jaki dzisiaj był dzień? ... Jak wygląda przyroda, drzewa ... Czy widziałem ptaki ... Cały dzień z Bożej hojności świeciło dla mnie słońce ... A teraz ostatnie, najcenniejsze Boże stworzenie - człowiek. Spojrzę na siebie. Z jakich darów, które posiadam z Bożej ręki, korzystałem dzisiaj? Nogi ... dotknę ich i poczuję. Chodziłem dzisiaj? Gdzie? Przebiegnę myślą moją trasę ... to dzięki moim nogom. Co powiem Bogu, który teraz mnie słucha? Ręce ... poruszam nimi i dotknę. Co nimi dzisiaj robiłem? Jakich rzeczy dotykały? Czemu służyły ... nie spieszę się. Przypomnę sobie ten dotyk, gesty ... Czy przyniosły jakieś dobro? Mój kochający Bóg mi je dał. Co Mu powiem? On słucha ... Usta ... czuję je? Z nich płynęły dziś słowa. Mogły ranić lub pocieszać, służyć prawdzie lub ją zagłuszać. Przypomnę sobie spotkanych ludzi i słowa, które do nich wypowiadałem ... Tyle ich było, bo towarzyszą ludzkim kontaktom, ale spróbuję się zatrzymać nad niektórymi. Czemu służyły? Nie chodzi przecież tylko o to, aby nie mówić nieprawdy, lecz mówić tę prawdę, która służy dobru. Więc zatrzymam się i rozważę ... Czy wykorzystałem moje usta, aby wyrazić nimi czułość i miłość moim najbliższym? ... Myśli ... co myślałem o innych ludziach? Czy nosiłem w sobie ich pozytywny obraz, czy negatywny? Czy był prawdziwy? ... Uczucia ... tyle ich dzisiaj było, a w biegu nie zwracałem na nie uwagi. Które z nich dzisiaj dominowały? ... Były dla mnie pocieszeniem, czy strapieniem? ... Jak na nie odpowiedziałem myślą, słowem, czynem? ...
 4. Co powiem teraz patrzącemu na mnie kochającemu Bogu, gdy stoję przed Nim z tym całym doświadczeniem dzisiejszego dnia? ...
 5. Co zabiorę z sobą z tej modlitwy w przyszłość? Wpatrzę się w Boga i będę tak trwał w zasłuchaniu ... niech ON TERAZ MÓWI ...

VI. Modlitwa na zakończenie - bezpośrednio jako wspólne zakończenie rachunku sumienia (10-15 min.)

 • Dziękczynienie za otrzymane dobro na spotkaniu.
 • Prośba o pomoc w trwaniu przy Chrystusie.
 • Zakończyć modlitwą Ojcze nasz.
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929