Tak działa Bóg (fragment książki)

Spis treści

Nowe wyzwanie

Wpływ tego dokumentu był ogromny. Bez przesady można powiedzieć, że w niektórych krajach podziałał jak bomba. Było to prawdą również w przypadku Holandii, gdzie moja uprzywilejowana pozycja pozwalała mi obserwować reakcje. W tamtych dniach byłem nie tylko odpowiedzialnym za narodowe Sodalicje Mariańskie ale także narodowym kapelanem prasy katolickiej. 27 września 1948 roku otrzymałem specjalną pocztą kopię Acta Apostolicae Sedis datowaną tego dnia wraz z oficjalnym łacińskim tekstem Bis Saeculari. Oczekiwaliśmy dokumentu z Rzymu, ale nigdy tak otwartego jak ten. Wszyscy byli pod jego wrażeniem. Natychmiast przystąpiliśmy do jego tłumaczenia na język holenderski, by niezwłocznie ogłosić ten dokument. Dyrektor Narodowej Agencji Prasowej był ogromnie rad mając taką sensacyjną wiadomość. Następnego dnia pojawiła się ona na pierwszych stronach naszych trzech narodowych dzienników i ponad trzydziestu regionalnych dzienników katolickich. Odtąd telefony w agencji się urywały.

Główną przyczyną tego szoku było papieskie oświadczenie, że Sodalicje Mariańskie były wybitną i szczególną formą Akcji Katolickiej, które obalało utrwalone schematy o rozumieniu apostolstwa świeckich i otwierało drogę ku dalszej ewolucji.

Obecnie wszystkie te wydarzenia należą do przeszłości i nie budzą dzisiaj zainteresowania. W dokumencie poruszone były aspekty bardziej ważne np. wezwanie do życia zgodnie z dawnym ideałem, wezwanie do reformy i odnowy, usilna prośba o odpowiedź ze strony ruchu światowego. Ale aspektem najistotniejszym było położenie nacisku na ignacjański charakter i absolutny priorytet Ćwiczeń duchownych.

Okres, który charakteryzowały dziwne oraz słuszne decyzje dobiegał końca. Decyzji niezwykłych: kasaty Towarzystwa Jezusowego i zmuszenia Sodalicji Mariańskich, aby działały dalej, ale bez jezuitów. Decyzji właściwych: utworzenia centralnego biura w Rzymie, po której następuje ogłoszenie ważnego dokumentu Kościoła.

Właśnie tak działa Bóg.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929