Tak działa Bóg (fragment książki)

Spis treści

Założenie

3 maja 1556 roku dwudziestoczteroletni młodzieniec ubrany w strój zwykłego robotnika zapukał do furty rezydencji jezuitów przy małym kościele Nostra Signora delia Strada. Przybywszy pieszo z Liege, w Belgii, prosi o przyjęcie go do Towarzystwa Jezusowego. Bez wątpienia spotkał już jezuitów w swoim rodzinnym mieście. Sam Ignacy i jego sekretarz Polanco, egzaminowali nowego kandydata i w kilka dni później rozpoczął swój nowicjat. Ignacy umiera trzy miesiące później. Przyjął do swojego Towarzystwa Jana Leunisa, który jest uważany za założyciela Sodalicji Mariańskich3.

Historia jest znana. W Kolegium Rzymskim, europejskim centrum formacyjnym, założonym przez Ignacego w 1551 roku, Leunis organizuje grupę studentów, którą przygotowuje do pracy apostolskiej na terenie Rzymu. Leunis robił to, co czynili już inni jezuici gdzie indziej. Od roku 1563 jego imię jest stale wymieniane w różnych dokumentach.

Między członkami Towarzystwa Jezusowego istniała silna więź poprzez korespondencję. Rozproszenie i jedność to cechy wspólnoty, która według Ignacego miała być Towarzystwem miłości. Tak więc Leunis wiedział o istniejących grupach ludzi świeckich. I chociaż to co rozpoczyna nie było z pewnością oryginalne, to forma w jakiej to robił była niezwykła, z powodu jego wyjątkowych zdolności wychowawczych. Z dokumentów jakie posiadamy wynika, że posiadał on szczególny dar działalności wśród młodych.

W kilka lat później Kolegium Rzymskie stało się słynne. Jego sława wynikała nie tylko z faktu solidności w nauczaniu doktryny i duchowości, ale również z kreowania kultury i nauk humanistycznych. Środowisko idealne dla przygotowania uczonych, artystów, świętych, męczenników oraz misjonarzy; ale wierny uczeń Ignacego, Leunis pragnął w nim dokonać jeszcze czegoś więcej.

Jan Leunis umiera 19 listopada 1584 roku, zaledwie kilka dni później Grzegorz XIII zatwierdza kanonicznie Kongregację Kolegium Rzymskiego. Ponadto czyni grupę Leunisa MATER ET CAPUT (matką i głową) wszystkich analogicznych grup. W terminologii kanonicznej stawała się ona Primaria (grupą naczelną), posiadającą prawo afiliacji innych grup tego samego rodzaju. Dzięki afiliacji wszystkie grupy miały współudział w odpustach i przywilejach przyznawanych Primarii.

Później Primarię podzielono na trzy grupy wiekowe, zwane: Prima, Seconda i Terza Primaria. Prima Primaria reprezentowała trzy grupy. Ponieważ Prima Primaria pozostawała pod jurysdykcją Towarzystwa Jezusowego tylko ojciec generał mógł udzielać zezwolenia na afiliację. Umożliwiało to nie tylko przekazywanie darów duchowych, ale również budowanie jedności i zapewnienie autentyczności.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929