Tak działa Bóg (fragment książki)

Spis treści

RUCH ŚWIECKICH ZAINSPIROWANY PRZEZ IGNACEGO LOYOLĘ: 1540 - 1773

Ogień Ignacego

Ksiądz diecezjalny, Ferdynand Sassen, pierwszy zetknął mnie z ogniem świętego Ignacego. Był specjalistą w dziedzinie historii filozofii i uczył historii międzynarodowej, narodowej oraz Kościoła w średniej szkole, do której uczęszczałem. Miał on urzekający sposób nauczania, pełen entuzjazmu. Cała szkoła znała jego niemal przesadny zachwyt jezuitami. Czas jaki poświęcał im na wykładach z historii Kościoła wydawał się przekraczać wszelką proporcję. I tym nas zdumiewał. Wywarł on również i na mnie ogromne wrażenie, tak że powziąłem nawet postanowienie - jeśli kiedyś zostanę duchownym to będę jezuitą.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929