wzch torun

Medytacja 21.10.2017

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu (21.10.2017)

  1. Znak Krzyża Świętego.
  2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
  3. Wprowadzenie I:

Psalm 96

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,

z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!

Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,

Jego cuda - wśród wszystkich ludów!

Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie

Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,

a Pan uczynił niebiosa.

Przed Nim kroczą majestat i piękno,

potęga i jasność w Jego przybytku

Oddajcie Panu, rodziny narodów,

oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;

oddajcie Panu chwałę Jego imienia!

Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,

oddajcie pokłon odziani w święte szaty

Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!

Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.

Umocnił świat, by się nie poruszył:

ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość

Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;

niech szumi morze i to, co je napełnia;

niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,

niech się także radują wszystkie drzewa leśne

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

bo nadchodzi, aby sądzić ziemię

On będzie sądził świat sprawiedliwie,

z wiernością swą - narody.

 

Wyobrażenie miejsca: Zobacz oczami wyobraźni miejsce w którym spotkasz się z żywym słowem Boga.

(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II: Proszę Cię Boże, abyś udzielał nam łaski odczytywania Twojej woli i patrzenia z nadzieją w przyszłość, którą dla nas przygotowujesz.

  1. Rozmyślanie

Punkt 1: Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

Poczuję w swoim sercu, że każdy dzień, miesiąc, rok, czy konkretny etap w życiu, może być nową pieśnią.

Nie wszyscy otrzymali dar śpiewania, ale każdy może w nowy sposób spojrzeć na swoje życie – na przykład w perspektywie nadziei, która może być źródłem siły dla nas i dla innych. Papież Franciszek, w jednej ze środowych katechez, podkreślał znaczenie nadziei w życiu codziennym – mówił m.in., że błogosławiony jest ten, który podczas zachmurzonego nieba umie opowiadać o słońcu.

Takim słońcem w życiu chrześcijanina, z całą pewnością, może być Dobra Nowina o zbawieniu, wynikająca
z miłości miłosiernej Chrystusa. Spróbuję ją głęboko odczuć i zanosić innym. Zobaczę kto wokół mnie najbardziej jej potrzebuje.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały (…). Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku.

Spojrzę przez chwilę na wybrane etapy swojego życia i zobaczę dary Boga w swoim losie, a także w świecie. Zobaczę piękno ,dobro, mądrość, których źródłem jest BOŻE natchnienie. Dostrzegę także piękno
w przyrodzie, która jest dziełem Boga – przez chwilę okażę Mu wdzięczność i uwielbienie za to wszystko; co ubogaca moje serce, umysł i duszę.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia;

niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

Nie wiem kiedy Bóg nadejdzie ten ostatni raz, ale próbuję żyć tak, aby każdy darowany przez Boga dzień był możliwie w pełni przeżyty ze świadomością, że Bóg pochyla się nad każdym z miłością – nie stracę z oczu tej pewności, a zarazem będę pielęgnować czujność, aby nie przegapić chwil, w których On szczególnie chce się do mnie zbliżyć. Pomyślę także, jak mogę ćwiczyć czujność serca na BOŻĄ obecność – gdzie najczęściej udało mi się odczuć radość z poczucia BLISKOŚCI BOGA.

W tym rozważaniu powierzę się szczególnie opiece Maryi, która była najbliżej Boga. Pamiętam też, że obchodzimy w tym roku stulecie objawień w Fatimie. Mamy obecnie październik, który jest Maryjnym miesiącem. Powierzę Jej wstawiennictwu sprawy świata i środowisk, w których żyję. Od Maryi będę się uczyć JAK zawierzać się Bogu

(6 minutowe rozmyślanie)

  1. Rozmowa końcowa (kolokwium) – Na koniec porozmawiam z Jezusem o tym, co mnie poruszyło
    w czasie rozmyślania.

(3 minutowe rozmyślanie)

  1. Modlitwa „Ojcze nasz...” Znak Krzyża Świętego

(Autorka rozważania: Joanna Łagan)


Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929