wzch torun

Medytacja 16.09.2017

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu

„Wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli” (16.09.2017)

  1. Znak Krzyża Świętego.
  2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
  3. Wprowadzenie I: fragment psalmu 103 (Ps 103,1-4.9-12).


Błogosław, duszo moja, Pana,

i wszystko co, jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie Twoje winy

i leczy wszystkie choroby,

On twoje życie ratuje od zguby,

obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Nie zapamiętuje się w sporze,

nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów

ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Jak odległy jest wschód od zachodu,

tak daleko odsunął od nas nasze winy.


Wyobrażenie miejsca: wyobrażę sobie miejsce (ogród, łąkę, leśną polanę, górski szczyt, …) skąpane w promieniach słońca, pełne odgłosów ptaków, szmeru potoku, …, pełne zapachu siana, kwiatów, owoców, …, miejsce pełne szczęścia, pokoju, radości i obecności Pana.

(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II: Prośmy Pana Boga o łaskę wdzięczności za wszystko, czym Bóg nas obdarza.

  1. Rozmyślanie

Punkt 1: Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan nieustanie obdarza nas swoimi dobrami – wielkimi i drobnymi z naszego punktu widzenia, nieustannie daje i podtrzymuje nasze życie fizyczne i duchowe. Wszystko, co mamy, pochodzi od Niego.

Czy umiem dostrzegać i dziękować za obfitość darów, z których korzystam? Ile czasu poświęcam na dziękczynienie za swoje życie, za bliskich, za stworzenie, za codzienność, za …?

Zatrzymam się teraz i popatrzę na kończący się dzień, tydzień, kolejny etap mojego życia. Spróbuję zobaczyć to wszystko, co otrzymuję od Pana, i podziękuję Mu. A może są rzeczy, sprawy, wydarzenia, których nie chciałem, które były dla mnie ciężarem, za które nie chcę – nie potrafię dziękować? Poproszę Ducha Św., aby pozwolił mi zobaczyć ich sens.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.

Cała historia zbawienia pokazuje, że Bóg stawia miłosierdzie przed sprawiedliwością. Wygnaniu z raju towarzyszyła obietnica zbawienia, a na prośbę Mojżesza Bóg odpuścił winy ludowi, który wyprowadził z Egiptu, wysłał Jonasza, aby ocalić Niniwę. Ostatecznie, pomimo licznych grzechów narodu wybranego, Bóg spełnia swoją obietnicę i daje Swojego Syna na okup za grzechy całego świata.

Jaka jest historia mojego życia? Czy żyłbym, gdyby Bóg odpłacał mi według moich grzechów? Przeproszę Go dzisiaj szczególnie za brak mojej wdzięczności i obojętność na Jego miłość.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Nieograniczona, nie do pojęcia i nie do wyczerpania jest łaska Pana. Jego miłość czeka, aż człowiek będzie zdolny do jej przyjęcia, aż otworzy swoje serce, przestanie ufać fałszywym bogom i za wszelką cenę szukać szczęścia na własną rękę.

Jak doświadczam w swoim życiu łaski Pana? Jak Bóg przemienia moje serce, gdy mu zaufam i staram się żyć zgodnie z Jego wolą?

(6 minutowe rozmyślanie)

  1. Rozmowa końcowa (kolokwium) – Na koniec porozmawiam z Jezusem o tym, co mnie poruszyło w czasie rozmyślania.

(3 minutowe rozmyślanie)

  1. Modlitwa „Ojcze nasz...”
  2. Znak Krzyża Świętego.

(Autorka rozważania: Elżbieta Wierszyło)

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929