• Życzenia na Boże Narodzenie

  Życzenia na Boże Narodzenie

  Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia sprawiają, że myślimy życzliwie o naszych bliskich i znajomych, a oni o nas, a z tej miłości płyną życzenia. Tak więc, wszystkim członkom, przyjaciołom i dobrodziejom Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego przekazujemy: Życzenia od PrezydentaWspólnoty Życia ChrześcijańskiegoŻyczenia od Prezydenta Sodalicji MariańskichŻyczenia od naszego Euroteamu, oraz czytaj więcej >
 • Kalendarz liturgiczny WŻCh

  Kalendarz liturgiczny WŻCh

  Wraz z Adwentem rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Z przyjemnością udostępniamy więc kalendarz liturgiczny uwzględniający wspomnienia świętych, którzy byli członkami, dawniej Sodalicji Mariańskich, a obecnie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Kalendarz przygotował nasz Asystent, o. Adam Schulz. czytaj więcej >
 • Pierwszy

  Pierwszy "anioł"

  Od tego roku duszpasterskiego, czyli od września 2017 roku, wprowadziliśmy po raz pierwszy w prewspólnocie, a także najprawdopodobniej w całym światowym WŻCh, funkcję „anioła”. Pomysł zrodził się w odpowiedzi na palący problem pomocy osobom, które dołączają do wspólnoty. Jest to praktyczna odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zapoznać je z doświadczeniem grupy osób, która spotyka się od dłuższego c... czytaj więcej >
 • Kondolencje

  Kondolencje

  Przekazujemy głębokie wyrazy współczucia naszemu Asystentowi, o. Adamowi Schulzowi, z powodu śmierci Taty, który odszedł 20 listopada 2017 r. Msza Święta pogrzebowa będzie miała w miejsce w Gdańsku, w kościele św. Andrzeja Boboli, ul. Adama Mickiewicza 11, o godzinie 11:00. Z modlitewną pamięcią - członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. czytaj więcej >

Historia

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje od czterech wieków. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, założonych przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonych oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII bullą Omnipotentis Dei w 1584 roku. Początków ruchu należy upatrywać jednak jeszcze wcześniej w pierwszych grupach apostolskich świeckich powstających od ok. 1540 r. z inicjatywy św. Ignacego z Loyoli i jego towarzyszy. Działając od tak dawna, ruch wydał kilkudziesięciu świętych i błogosławionych, podjął wiele dzieł apostolskich, stworzył podstawy do powstania wielu innych ruchów. Na przełomie XVIII i XIX wieku liczbę członków Sodalicji w Europie oHbliczano na ponad 20 tys. osób.

Czytaj dalej

Kim jesteśmy

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh, CLC) jest świeckim, światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli wyrosłym z Sodalicji Mariańskich. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w swoim życiu przyczyniając się do budowania Królestwa Bożego tu na ziemi. Widzą też Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako  miejsce do realizacji osobistego powołania w Kościele rzymskokatolickim.


Zasadniczym celem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jest formacja duchowa do podejmowania apostolstwa w duchu Magis (większego dobra). Tylko poprzez budowanie i utrzymanie osobistej realcji z Bogiem jesteśmy w stanie rozeznawać Jego wolę wzgledem naszego życia i obserwować owoce podejmowanych działań w najbardziej prozaicznych jego wymiarach. Podobnemu, ciągłemu procesowi rozeznawania poddajemy także życie wspólnoty oraz decyzje dotyczące zaangażowań apostolskich.

Cechą charakterystyczną WŻCh jest też podejmowanie apostolstwa we wszystkich sferach życia społecznego, w Kościele, w życiu  gospodarczym, politycznym, etc. Obszar i zakres podejmowania zaangażowań osobistych i wspólnotowych jest nieograniczony. Zgodnie z zaleceniami św. Ignacego skupiamy się na tych obszarach które sa najbardziej zaniedbane, opuszczone, zapomniane i wzgardzone przez świat, gdzie trzeba przełamywać niewolnicze lub opresyjne względem człowieka struktury. 


Członkowie WŻCh w Polsce realizują obecnie swoje zaangażowanie apostolskie w następujących obszarach życia:

Zaangażowania apostolskie

 • aktywne włączenie w życie Kościoła; współpraca z innymi ruchami w Polsce; ewangelizacja
 • promowanie duchowości ignacjańskiej
 • pogłębianie formacji duchowej ludzi świeckich; formacja liderów
 • zaangażowanie w pracę zawodową i wspieranie prywatnej przedsiębiorczości; praca na rzecz zmniejszania bezrobocia; praca nad przemianami w szkolnictwie
 • troska o dobro rodziny i wychowanie dzieci,
 • posługa na rzecz biednych, chorych i osamotnionych
 • troska o rozwój kultury i o ekologię
 • zaangażowanie w mass-media
 • współpraca z jezuitami m.in. poprzez pomoc w udzielaniu rekolekcji ignacjańskich w domach rekolekcyjnych.

Duchowość

Duchowość WŻCh jest skoncentrowana na Misterium Paschalnym Chrystusa. Członkowie wspólnot dążą do coraz głębszej jedności z Chrystusem, który "tu i teraz" kontynuuje misję zbawienia. Więź z Chrystusem i Jego Kościołem jest mobilizacją do twórczej i konkretnej pracy na urzeczywistnieniem Królestwa Bożego na ziemi. Szczególnym wzorem tej współpracy jest Maryja, od której członkowie WŻCh uczą się odczytywania i wypełniania swego apostolskiego powołania.

Ćwiczenia duchowne

Szczególnym źródłem duchowości naszej wspólnoty są Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego z Loyoli. "Nasze powołanie wzywa, byśmy żyli taką duchowością, która otwiera i uczy dyspozycyjności na to wszystko, czego Bóg oczekuje od nas w każdej konkretnej sytuacji życia codziennego. Rozpoznajemy, że szczególnie modlitwa osobista i wspólna, rozeznanie we wspólnocie, rozeznanie indywidualne, w tym rachunek sumienia oraz kierownictwo duchowe są ważnymi środkami do szukania i odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach." Zasady Ogólne nr 5 Jest to duchowość ludzi pozostających w świecie, kochających ten świat i wrażliwych na obecność w nim Boga.

Wspólnota

Najbardziej powszechnym środkiem formacji w WŻCh są spotkania w małych grupach - wspólnotach podstawowych. Każda wspólnota jest autonomiczna programowo i operacyjnie, na jej czele stoi świecki lider - Koordynator. Grupa spotyka się systematycznie (co tydzień lub co dwa tygodnie) na wspólnej modlitwie, dzieleniu się życiem i wiarą, wspólnym rozeznawaniu i poznawaniu nowych treści. W trakcie tych spotkań uczestnicy uczą się działania opartego na doświadczeniu - rozeznawaniu - podejmowaniu decyzji, aby w rezultacie być coraz bardziej kontemplatywnymi w działaniu.

Najwyższą władzą Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce jest Zgromadzenie Narodowe zbierające się co 4 lata, które wybiera Radę Wykonawczą na czele której stoi Prezydent.

Władze WŻCh w Polsce: Rada Wykonawcza


Stoją od lewej:Prezydent: Bogusław Spurgjasz (Warszawa),  Wiceprezydent: Monika Trochimczuk (Warszawa), Asystent kościelny: o. Adam Schulz SJ, Doradca: Marta Lewandowska-Harasimowicz (Poznań)Doradca: Grzegorz Gabor (Toruń), Doradca: Anna Jędrzejewska (Kalisz).

 

Kanał WŻCh na youtube

Na wspólnotowym kanale youtube opublikowano niedawno wypowiedzi członków zespołu odpowiedzialnych za Wspólnotę Światową, którzy dzielą się wrażeniami ze spotkania. Ich wspólną radością jest widoczny proces przekształcania się WŻCh w jedno ciało apostolskie. Oderwane od siebie wspólnoty mieszkające w różnych częściach globu stają się jednym organizmem, w ramach którego coraz chętniej komunikujemy się, mamy wspólną wizję działania, wspólne cele, nawiązujemy wpsółpracę apostolską ponad granicami, budując sieci apostolskie.

Czytaj dalej

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929